Kennismaken en aanmelden

Nadere kennismaking

Er zijn veel manieren om nader met ons kennis te maken. Er zijn formele gelegenheden zoals informatieavonden voor belangstellenden, maar je hoeft daar zeker niet op te wachten. Op het moment dat je meer van ons wilt weten en/of overweegt om toe te treden, stuurt je eenvoudigweg een email naar onze voorlichter of secretaris. Op elk serieus verzoek om informatie wordt ingegaan en we maken onmiddellijk een afspraak om samen met je te bepalen wat de beste vervolgstap is.

Aanmelden
Wanneer je denkt dat het lidmaatschap van onze loge iets voor je is, neem dan contact met ons op.

"Klop en u zal worden open gedaan..."

Voorlichter Post Nubila Lux email: info.loge236@vrijmetselarij.nl

Secretaris Post Nubila Lux email: secretaris.loge236@vrijmetselarij.nl

De procedure verloopt grofweg als volgt:
Vervolgens krijg je een persoonlijk gesprek met onze voorlichter. Op grond daarvan bepalen we of het voor beide partijen zinvol is om door te gaan met de procedure. Dit is een informeel gesprek en jij bepaalt waar het gesprek plaats vindt. Wanneer je nog steeds geïnteresseerd bent, komt er een vervolggesprek met twee van onze leden. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt en als je nog steeds geïnteresseerd bent, volgen er nog twee stappen:

1. Een gesprek met de voorzitter. Dit gesprek vindt over het algemeen bij u thuis plaats.

2. Een gesprek met onze Commissie van Onderzoek. Deze commissie bestaat uit 4 leden en brengt na afloop schriftelijk verslag uit aan de complete loge.

Bij een positief advies van de commissie stemmen de leden vervolgens persoonlijk en wordt er besloten om de voordracht aan de Orde der Vrijmetselaren wel of niet te doen plaats vinden.

Het kandidaten dossier gaat vervolgens naar de Orde van vrijmetselaren in Den Haag van waaruit alle loges in Nederland worden geïnformeerd over ons voornemen on lid te worden van onze loge. Als er vanuit het land geen ernstig, schriftelijk en goed onderbouwd bezwaar komt verleent de Orde van vrijmetselaren haar goedkeuring en wordt de inwijding gepland. Je moet er vanuit gaan dat de volledige procedure ongeveer 6 maanden in beslag neemt.