Links naar Orde Portalen

Cultureel Maçonniek Centrum Prins Frederik

 

Adres gegevens

 

Bezoek- en postadres

Per 1 oktober 2015:
Javastraat 2b
2585 AM Den Haag

Telefoon

(070) 346 16 76

Fax

(070)  364 12 37

   

Email


Informatie algemeen

cmc.info@vrijmetselarij.nl 

Bibliotheek

cmc.bibliotheek@vrijmetselarij.nl

Directeur

cmc.directeur@vrijmetselarij.nl

Conservator

cmc.conservator@vrijmetselarij.nl

Bezoek aan de leeszaal bij voorkeur na afspraak.
Bezoek aan de expositie is wegens verhuizing momenteel niet mogelijk.

 

Op de kaart