Hoe word je lid en hoe lang duurt dat?

Vooropgesteld moet worden dat dit erg kan verschillen. Immers de loge zal niemand opjagen om tot de orde toe te treden. Het tempo wordt daardoor in hoofdzaak bepaald door de geïnteresseerde zelf. De loge kan het gehele proces ook zelf vertragen, bijvoorbeeld als er veel kandidaten zijn en daardoor de kansen om nieuwe leden in te wijden beperkt zijn. Het gehele aanloopproces kan als het snel verloopt toch nog wel 6 tot 8 maanden duren.

Door welke fasen gaat een kandidaat voordat hij ingewijd kan worden?
• De kandidaat moet de duidelijke wens hebben om lid te worden,
• Er vinden twee gesprekken met een vrijmetselaar bij de kandidaat thuis plaats in aanwezigheid van zijn partner,
• Er vindt een gesprek plaats met de Voorzittend Meester van de loge,
• De kandidaat meldt zich officieel schriftelijk aan,
• Zijn naam komt op de landelijke kandidatenlijst,
• De kandidaat dient een ingevulde vragenlijst en een levensbeschrijving in,
• De kandidaat komt voor de commissie van onderzoek,
• De Meestervergadering van de Loge stelt vast of de kandidaat in de Loge ingewijd kan worden,
• Het bestuur van de Nederlandse Orde gaat wel of niet akkoord met de voordracht, 
• De kandidaat wordt tot leerling ingewijd in een 'Open Loge'.