Wanneer komt de loge Arauna bijeen? de Bouwplaats.

Op iedere dinsdagavond om 20.00 uur precies.

Op deze avonden zijn er comparities (lezingen), waarbij broeders hun "bouwstuk" voordragen maar ook Open Loges.

Een "Open Loge" is een rituele bijeenkomst. Bijvoorbeeld om nieuwe broeders in te wijden als Leerling of te bevorderen tot Gezel of tot Meester te verheffen. Maar ook worden Zomer St. Jan en Winter St. Jan in "Open Loges" gevierd.

Eens in het kwartaal is er een avond met de dames/partners van de leden (broeders). In de praktijk komt dat neer op twee à driemaal per jaar.
 
In de grote vakantie komt de loge niet bijeen. Dit houdt in dat juli en augustus ook maçonniek vakantiemaanden zijn. Zo zou je ook van een (korte) 'Kerstvakantie' kunnen spreken. 
 
De meeste logeactiviteiten zijn omstreeks 22.15 uur afgelopen. Vele broeders geven dan echter nog de voorkeur aan een 'kort' verblijf aan de bar  om nog even na te praten (de zevende graad). 
In geval van een z.g. 'Open Loge' met een broedermaal na afloop wordt het altijd later.