Wat kost de Loge Arauna per jaar.Grootzegel-GON

In deze groep wordt ingegaan op de financiele aspecten van het lidmaatschap.

Uiteraard is er de gewone contributie, maar ook zijn er de kosten van de maaltijden na de ceremoniele avonden (Open Loges), de eventuele drankjes, die u tot u neemt, de eenmalige kosten bij uw eventuele toetreding tot de Loge en datgene dat u bij de wekelijkse collecte voor een nader te bepalen goed doel geeft.

Betalingen aan de Loge Arauna kunnen gedaan worden aan:

Drs. B. Slob 

Thesaurier van de Loge Arauna te Brielle.

Bankrekening: NL 16 INGB 00047.24.117