Wat zijn de jaarlijkse kosten van de Loge Arauna?

De jaarlijkse contributie is rond de € 400. Dit wordt door de leden van de Loge toch wel als hoog ervaren. Deze contributie is nodig omdat het Logegebouw veel achterstallig onderhoud had waar snel en grondig wat aan gedaan moest worden. Intussen zijn een antal verbouwingen gerealiseerd. 

Voor het eerste jaar wordt alleen het aantal maanden als contributie in rekening gebracht dat u lid bent van de Loge. De Loge is een z.g. ANBI erkende instelling (rsin registratie nummer 816.549.199). Hierdoor mag u giften aan de Loge op uw belastingaangifte af trekken. De facto wordt hierdoor uw totale betaling aan de Loge afhankelijk van de hoogte van uw inkomen aanzienlijk lager.

De loge kent diverse dagen waarbij een zogeheten 'broedermaal' ter afsluiting van de avond wordt gehouden. Meestal is dit aansluitend op 'in forma avonden' na het opvoeren van het rituaal in de werkplaats, de z.g. 'Open Loge'. De bijdrage per diner bedraagt ca. € 15.- afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten. Broedermalen worden in eigen beheer klaargemaakt. De frequentie van de broedermalen wisselt maar komt gemiddeld neer op 5 keer per jaar.

Daarnaast moet u uw privé consumpties (koffie, thee, limonades, bier, wijn, gedestilleerd) iedere avond direct afrekenen. U kunt dit doen door vooraf een consumptiekaart te kopen. De prijzen van de drankjes zijn zeer vriendelijk te noemen.