Samenvattend zijn de kosten:

  • Jaarcontributie                           €   390,00 per jaar, met de z.g. ANBI regeling vervalt deze contributie mits u een bedrag van tenminste € 390 als gift aan de loge overmaakt. Het is wenselijk dat u een duidelijk hoger bedrag overmaakt. Immers dan delen u en de loge het voordeel. Vele leden betalen € 500.00 dat bij een belastingschaal van 50% netto uitkomt op € 250.00. Gespreid betalen kan in overleg met de penningmeester.
  • Dinerkosten                       circa  €  150,00 per jaar, Dit valt niet onder de ANBI regeling.
  • Kleine giften/collectes      circa  €   50,00 (collectes voor goede doelen, u bepaalt zelf uw bijdrage. Gewoonlijk wordt als minimum per avond € 1 gegeven, maar uw bijdrage mag ook in de collectezak tot "geritsel" leiden.) Ook dit valt niet onder de ANBI regeling.

     Jaartotaal                          circa  €  590,00. (exclusief eventuele ANBI effecten)      

  • Entreekosten                               €   120,00 (eenmalig), 
  • Kleding eenmalig.             circa  €   250,00 (bijv. bij Ansons, Rijke, Edwards, Bijenkorf, ROKA Rotterdam, etc.),
Uw privé consumpties aan de bar kunnen wij niet voor u inschatten dat is geheel afhankelijk van uzelf. Maar het hoeft u geen moeite te kosten om per avond onder de € 5,00 te blijven, hoewel u natuurlijk hartelijk welkom bent om alle dan aanwezige broeders een drankje aan te bieden.
 
Betalingen aan de Loge Arauna kunnen gedaan worden aan de Thesaurier (Penningmeester) van de Loge Arauna op bankrekening NL16 INGB 000. 47.24.117.
 
Drs.
B. Slob
 

Thesaurier (Penningmeester) van de Loge Arauna te Brielle.

Bankrekening: NL16 INGB  000.47.24.117