Het verloop van een gewone avond: een "comparitie".Speld 25 jaar Vrijmetselaar.

Een gewone avond begint net als bij elke andere vereniging: de vergadering wordt geopend, broeders die zich hebben afgemeld worden genoteerd, ingekomen stukken worden voorgedragen, notulen van een voorgaande avond worden doorgenomen, etc

Daar na nodigt de 'voorzittend meester' (de voorzitter van de loge) de spreker van de avond uit om zijn 'bouwstuk op te leveren'. Het op te leveren bouwstuk staat die avond centraal. Een bouwstuk is een voordracht die wordt gegeven door een van de eigen leden over een onderwerp dat hem interesseert. Het is een persoonlijke uiteenzetting van gedachten en/of gegevens en heeft alle ruimte voor interpretatie. Een bouwstuk heeft inhoudelijk meestal te maken met de vrijmetselarij of met maçonnieke symboliek. Na het bouwstuk volgt de pauze. Tijdens de pauze wordt gecollecteerd voor een op het eind van het werkjaar aan te wijzen goed doel.

Na de pauze volgt de gedachtewisseling over het opgeleverde bouwstuk. Het woord comparitie slaat op deze werkwijze. Er is geen discussie van "wel of niet waar". Er worden meningen, visies, inzichten naast elkaar gehouden en vergeleken. Her Franse werkwoord "comparer" zou hier aan ten grondslag kunnen liggen.

Dit onderdeel wordt als prettig ervaren omdat het zojuist besproken onderwerp vanuit diverse vragen en visies opnieuw kan worden besproken en/of worden toegelicht

Daarna wordt de rondvraag gesteld en wordt de vergadering meestal rond 22.15 uur gesloten.

Veel broeders blijven nog even om aanvullend in de bar (aangeduid als de zevende graad) wat te gebruiken.