De Leden van de Loge Arauna, wie zijn dat?

Helaas geven we u hier niet de namen van de leden. Iedere Vrijmetselaar dient zelf te bepalen of 'men' mag weten dat hij Vrijmetselaar is. Op deze pagina vertellen we u wat over de achtergrond van onze 'Broeders'. Ze hebben allemaal een andere achtergrond, wonen verspreid over het eiland 'Voorne-Putten', verschillen in leeftijd van achter in de dertig tot ver in de tachtig en hebben iets dat hen bindt:

en dat is de Vrijmetselarij.

Dit leidt er toe dat de Loge met een redelijk grote opkomst (circa 20 à 25 van de dertig leden) elke dinsdag bijeen komt om te arbeiden in de 'Koninklijke Kunst'.

Leden van de Vrijmetselarij in het algemeen en die van Arauna in het bijzonder herkennen zich in de meeste van de onderstaande kenmerken van de Loge: 

 • Geestelijk bijtanken/ontspannen,
 • ruimte voor meer of mindere mate van spiritualiteit,
 • symbolen versus dogma's (communiceren zonder opdringerig te zijn, universele manier van communiceren),
 • behoefte aan een geestelijk klankbord,
 • gedachtewisseling versus discussie,
 • normen en waarden dat raakt aan omgangsvormen,
 • broederschap ofwel respect, vertrouwen,
 • stijlvol,
 • warmte,
 • geborgenheid ofwel vrijheid van uiten over privé-zaken zonder dat dit naar buiten komt,
 • mensen spreken die je anders zelfs nooit zou ontmoeten,
 • diversiteit van de leden in beroep, persoon, leeftijd, geloof, ras, omgangsvormen, kleding, etc. Dit leidt tot diepgaande gesprekken waardoor je eigen visie op iets zich bijstelt.
 • sociaal, ofwel zieke broeders bezoeken, intermenselijk, binnen en buiten de Loge,
 • de zevende graad, nog even een drankje na de comparitie en het broedermaal (de maaltijd na de Open Loge).