Hoe zijn de contacten tussen de diverse loges?De draagpenning van de Meester van Eer.

Deze zijn gemiddeld heel goed en vriendelijk maar beperkt in omvang. Immers de Loges werken geheel zelfstandig en werken hun eigen programma af. De broeders van de verschillende Loges kunnen bij elkaar gaan 'visiteren' (bezoek af leggen), maar dit wordt niet veel gedaan. Dat is op zichzelf jammer daar het zeker interessant is om te zien hoe andere Loges het rituaal uitvoeren en interpreteren.

Doordat veel broeders ook wel lid zijn van een hogere graad kennen zij via die route broeders van andere Loges wat vaak een aanleiding is om die Loges te bezoeken.

Ook zijn er nog enkele praktische overlegorganen waar broeders elkaar ontmoeten. Denk hierbij aan regionaal overleg tussen de loges en als men met andere loges een gebouw deelt vindt ook tussen die Loges met enige regelmaat overleg plaats.

Wat niet gebeurt, is dat Loges elkaar opzoeken om een gemeenschappelijk project ten behoeve van de maatschappij uit te voeren. Dat soort projecten wordt meestal op individuele basis aangepakt. Dit sluit niet uit dat enkele vrijmetselaren van verschillende Loges elkaar kunnen vinden en dan in een gezamenlijk project samenwerken.