Ik wil wel meer weten, wat moet ik doen?

Op de website van de Orde in den Haag (www.vrijmetselarij.nl/) is een lijst opgenomen van loges met bijbehorende telefoonnummers. U zult een kaart van Nederland zien. Ieder tekentje van de Vrijmetselarij geeft aan dat daar één of meerdere Loges zijn. Door daar met uw cursor op te gaan staan krijgt u alle inlichtingen.

Inlichtingen kunnen ook verkregen worden bij de voorlichter van een loge. Op de website welke u nu bezoekt wordt veel informatie verschaft over de Loge Arauna. Mocht deze informatie niet al uw vragen beantwoorden dan kunt u ons ook bellen, schrijven of e-mailen. Ook kunt u gebruik maken van het zo genaamde "Webform". Zie "Contact" in het hoofdmenu en vervolgens "Webform". Hier kunt u uw vraag direct stellen aan een lid van de Loge.

Al de adressen vindt u door "Contact" en vervolgens "Adressen" -zie hierboven in het hoofdmenu- aan te klikken.