Maken Vrijmetselaren onderscheid in ras en geloof?Geopende Bijbel met passer en winkelhaak is in iedere Loge verplicht.

Neen, in het geheel niet.

Vrijmetselaren trachten mensen en volken te verenigen door weg te nemen wat hen verdeelt.

Een dergelijk onderscheid is er dus volstrekt niet. In tegendeel.