Is de opengeslagen bijbel in de tempel niet controversieel?De Bijbel met daarop het teken van de Vrijmetselarij.

Of ook wel: heeft een niet-christen daar geen moeite mee?

De opengeslagen bijbel in de loge is vanuit historisch perspectief uit te leggen. Immers in de begintijd van de Vrijmetselarij was (en soms is nog steeds) er in de meeste landen een staatsgodsdienst en dus was  de  bijbel leidend in het dagelijkse leven. Om die historische reden is het voor een "reguliere" loge nog steeds noodzakelijk dat er een geopende bijbel in de loge ligt. Zo niet dan zou je niet meer in de wereldomvattende broederschap passen. Je zou z.g. "irregulier" worden, niet meer erkend worden door de loges in de andere landen.

Dit is dus het inhoudelijke probleem.

Als we daarbij ons ook nog realiseren, dat Nederland nu eenmaal een lange traditie van vrij denken en tolerantie heeft, is het voor te stellen dat de Nederlandse opvattingen niet altijd overal in de wereld gedeeld zullen worden. Waar wij als vrijmetselaars altijd trachten weg te nemen wat ons verdeelt, zou het van een enorme zwakte getuigen om van de bijbel een punt te maken.
De niet-christenen onder de broeders beseffen die problematiek. Zij zien de bijbel dan ook meer als het symbool van "Het grote licht", "Schoonheid", etc.
Voor de meeste van de Nederlandse Broeders had er ook de Koran of de Talmoed kunnen liggen. Deze worden bij de inwijding van `niet-christenen´ dan ook na overleg met de betrokkene bij of op de bijbel gelegd.