Nieuws

Sociale empathie

Nederland heeft gekozen. Een Tweede Kamer met 17 partijen. Nog nooit vertoond, zoveel splinterpartijen. De verdeeldheid lijkt groot te zijn. Trekt iedereen zich terug op zijn eigen postzegel? Bevestigen corona en de desbetreffende politieke maatregelen dat onze maatschappij steeds meer gaat bestaan uit eilandjes? Worden we hierdoor onverdraagzamer t.o.v. elkaar? Zorgt communiceren via beeldschermen voor de ‘hond in de pot’ wat betreft persoonlijke aandacht voor elkaar? Kortom worden we steeds eenzamer?

Ik heb het al vaker gezegd: Vrijmetselaren proberen te zoeken naar hetgeen verbindt en proberen te verwijderen hetgeen ons scheidt.

Gesprekken zorgen voor begrip van elkaars perspectief; door gesprekken begrijpen we anderen beter en verdwijnen onze vooroordelen; we zijn dan meer bereid anderen op te nemen in eigen sociale groepen.

De maand mei, de maand van herdenken, nadert. Door gesprekken, door ons te verplaatsen, snappen we beter dat Duitsers de 2e wereldoorlog ook willen herdenken en zijn we meer bereid dat dan ook samen te doen.

Ons leven is verweven met dat van anderen in de hele wereld. Hoe beter we elkaar leren kennen, hoe meer sociaal verbonden we zijn.

Hoe versplinterd of gepolariseerd onze gemeenschap ook is, door tijd door te brengen met mensen die anders zijn dan wij en door het vermogen tot samenwerking, meeleven, en aandacht geven te oefenen, kunnen we ons meer één gaan voelen en het gevoel ontwikkelen dat we een gedeeld lot hebben.

Sociale empathie heet dat; niet alleen een gesprek, maar ook, zoals vroeger, een kaartje sturen of een belletje doen. Tegenwoordig een appje aan iemand sturen waarvan je denkt dat hij of zij het moeilijk heeft. Op social media verder gaan dan een like of een emoji; proberen emotie ook te vatten in een stukje tekst werkt beter omdat het meer aandacht laat zien.

In feite dat wat vrijmetselaren proberen te doen, door respect voor de ander te hebben, ook aandacht te geven aan diens afwijkende mening!

Tot zover de bijdrage door één van onze Vrijmetselaars leden.

Loge Broedertrouw is een zelfstandige Vrijmetselaarsloge die is aangesloten bij de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden en is opgericht op 9 januari 1882.

De leden van onze loge zijn afkomstig uit Doetinchem en omgeving. De leden komen op maandagavonden bijeen. Zij variëren in leeftijd van ca. 30 tot ca. 85 jaar en komen uit zeer uiteenlopende geledingen in onze samenleving. Juist daardoor hebben de broeders (zoals we elkaar noemen) de mogelijkheid veel van elkaar te leren.

Indien u meer wilt weten over Vrijmetselarij in Doetinchem en omgeving, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via het formulier op onze website: https://www.vrijmetselarij.nl/broedertrouw/Contact

Print

Theme picker