Zuid-Holland

Hieronder is te zien welke logegebouwen open zijn en waar die gevestigd zijn.
Er zijn nog meer loges. Kijk daarvoor op de logezoeker van de site www.vrijmetselarij.nl
.
 

Brielle
Zaterdag 14 september 2019, 12.00 - 16.00
Nieuwstraat 21, 3231 AK tBriellet

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.


 

Delft
zaterdag – 14 september van 10 - 17 uur
Logegebouw, Choorstraat 16a, Delft

Alleen aan de passer en de winkelhaak in het glas-in-lood raam boven de ingang is de bestemming van het achterliggende pand aangegeven evenals in de naam van de loge op de bronzen plaat op de deur. Aan het eind van een lange gang komt men in één van de vergaderruimten van de loge, de Voorhof. In de Voorhof vinden de besprekingen plaats, die de leden van de loge wekelijks houden, de Comparities.

De rituele bijeenkomsten vinden plaats in een speciaal ingerichte ruimte, die vanouds de naam “tempel” kreeg, maar die beter de naam “werkplaats” zou kunnen krijgen om eventuele herinneringen aan de historische tempels uit de oudheid of huidige tempels te vermijden. De ruimte kent het begrip oriëntering, wat wil zeggen, dat de vier wanden symbolisch in de richting van de vier windstreken dienen te liggen. Op de vloer ligt het ‘tableau’, een meestal geweven tapijt, waarop onze belangrijkste symbolen zijn afgebeeld. Bij de westelijke ingang van de werkplaats zijn naast de deuren twee kolommen opgesteld, die ook voor de ingang van de Tempel van Salomo stonden. De beide kolommen spelen een belangrijke rol in onze symboliek.

Elk logegebouw heeft ook een bar, algemeen bekend als de ‘Zevende Graad’, waarin de verpozing en de ongedwongen onderlinge gesprekken plaatsvinden. Vaak ook wordt de arbeid tijdelijk onderbroken om deze ruimte te bezoeken.

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

 

Den Haag
VRIJMETSELARIJ MUSEUM
zaterdag 14 september, 11.00 - 17.00 uur
Korte instap-rondleidingen: 12.30, 14.00 en 15.30 uur
Nationaal ordegebouw, Javastraat 2b, 2585 AM  Den Haag

Bus 22 en 24 halte Alexanderplein, tram 1 halte Vredespaleis. Betaald parkeren Alexanderplein. Het museum is helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Tentoonstelling: Avontuur in Azië. Vrijmetselarij als wereldwijd sociaal netwerk sinds 1734.

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden stelt samen met het Vrijmetselarij Museum haar gebouw open in het kader van de Dag van de Vrijmetselarij. Enkele leden van de Haagse loges zullen in de kamer van de grootmeester vragen over Vrijmetselarij in het algemeen en de Haagse Loges in het bijzonder beantwoorden. Daarbij zullen zij geïnteresseerden, naast de website van de Orde (http://www.vrijmetselarij.nl), zeker ook wijzen op de website van de Haagse regio (http://www.vrijmetselarijdenhaag.nl).

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Ontdek in het museum verder de geschiedenis en de toekomst van de Nederlandse vrijmetselarij Beleef een inwijding en laat je meevoeren door een geest van broederschap die de hele wereld omspant. Wereldvermaarde boekenverzameling over de continentale vrijmetselarij, met onder andere de Bibliotheca Klossiana, naslagwerken in meer dan 20 talen en vele maçonnieke tijdschriften

Het museum heeft zich ontwikkeld uit een 19e-eeuwse verzameling gedenkstukken en is uitgegroeid tot een collectie die een beeld geeft van de materiële cultuur van de Nederlandse vrijmetselarij door de eeuwen heen. In het museum wordt vooral de praktijk van de vrijmetselarij belicht - in al haar variaties - aan de hand van schootsvellen en andere regalia, maçonnieke kunstnijverheid, siervoorwerpen, curiositeiten, schilderijen en grafiek.

Achter de gesloten deuren van de rituele ruimte krijg je aan de hand van persoonlijke verhalen inzicht in de rituele praktijk. In deze ruimte stap je even in een totaal andere belevingswereld.

 

Dordrecht
Zaterdag 14 september 2019, 09.00 - 17.00
zondag 15 september 2019, 12.00 - 17.00
Logegebouw, Munt 9, 3311EG Dordrecht

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

Twee dagen binnenkijken bij de oudste als zodanig in gebruik zijnde vrijmetselaarsloge van Nederland. Doorlopend rondleidingen en info over zowel het prachtige gebouw in het algemeen als de Vrijmetselarij in het bijzonder.

Vrijmetselaarsloge La Flamboyante

 

Gouda
za 14 sep. 10:00-17.00 uur
zo 15 sep. 12:00-17.00 uur
Logegebouw, Nicolaas Beetsstraat 2, Gouda

De Vrijmetselaars… het blijft voor sommigen een bron van mysteries, mythes en legendes. Ook in Gouda is een loge. ‘De Waare Broedertrouw’ is opgericht in 1801 en daarmee de oudste nog bestaande vereniging in Gouda. Behalve de loge voor mannen zijn in het gebouw aan de Nicolaas Beetsstraat tegenwoordig ook de jongere gemengde vrijmetselarij (‘Pythagoras’) en de vrijmetselarij voor vrouwen (‘De Waterspiegel’) gevestigd.

Leden vertellen over de symboliek en over de ceremoniële bijeenkomsten van de vrijmetselaars. Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.
 
 

Leiden
Zaterdag 14 september 2019,  14.00 – 16.30 uur
Logegebouw ‘Huis van de passer’, Steenschuur 6, Leiden

Op de dag van de Vrijmetselarij, is vanaf 17:00 uur de feestelijke heropening van dit logegebouw (alleen toegankelijk voor vrijmetselaren). Maar er is meer!

Voor het publiek is het het Huis van de Passer, op die dag vanaf 14.00 tot 16.30 uur geopend. De drie loges zijn daarbij uitgenodigd iets te vertellen over de Vrijmetselarij en de eigen loges. Ook de rituele ruimte wordt dan aan groepjes bezoekers getoond.

Er zijn presentaties, brochures en magazines beschikbaar met informatie over de vrijmetselarij.

14:00 – 16:30u In het kader van Open Monumentendag is het Huis van de Passer geopend voor nieuwsgierige passanten.
17.00: Besloten bijeenkomst voor  vrijmetselaren met welkomstwoord door de voorzitter van de SLMC.
17.30: Architect Simon George vertelt hoe hij, op grond van meetkundige vrijmetselaarsregels, tot dit ontwerp gekomen is.
17.45: Historische kijk op het pand en de omgeving.
Afronding 18.30 uur.