Minimaliseren

Loge De Getande Rand no. 222

Gevestigd te Alphen aan den Rijn


"Veritas vos Liberabit"

Minimaliseren

Minimaliseren

Literatuur

Er is veel literatuur over de Vrijmetselarij verschenen. Veel van dit materiaal is te vinden in bibliotheken en bij de betere boekhandel.

De grootste bibliotheek op het gebied van Vrijmetselarij is het Cultureel Maçonniek Centrum "Prins Frederik"
Jan Evertstraat 9 2514 BS Den Haag.

Verder kunt u in Alphen aan den Rijn terecht voor een aantal boeken in de Openbare Leesbibliotheek aan het Thorbeckeplein.
Boekhandel Haasbeek in de Julianastraat heeft meestal de veel gevraagde titels in voorraad. Aanbevolen literatuur: 
· "Over de maçonnieke beleving", zeven vrijmetselaren geven hun persoonlijke visie op de beleving van de Vrijmetselarij.
uitg. Fama Fraternitatis" 1970 
· "Vrijmetselarij in de Lage Landen", Prof. Dr. A.W.F.M. van der Sande Uitg. Walburg Pers ISBN 906011.930.4 
· "Jonge vrijmetselaren over oude waarden", Jonge vrijmetselaren leggen uit wat hen trekt in de Orde.
uitg. Fama Fraternitatis. ISBN 90 269 4114 5
· "In het hart van de Loge", Piet van Brabant. Dit is een boek dat dieper ingaat op de inhoudelijke en morele aspecten van het vrijmetselaarschap. Daarbij moet in het oog gehouden worden dat Van Brabant de Belgische Vrijmetselarij beschrijft, die op een aantal punten wezenlijk verschilt van de Nederlandse.
· "Op de werkvloer", bijdragen uit het Algemeen Maçonniek Tijdschrift (maandblad)
Uitg. Het Wereldvenster, Bussum. ISBN 90 293 956 80 
Er zijn ook veel andere boeken te vinden, bijvoorbeeld facsimilédrukken uit de negentiende eeuw. Veelal gaat het daarbij om beschrijvingen van werkwijzen die sinds de vorige eeuw grondig gewijzigd zijn, of hier nooit in gebruik geweest zijn. Op die manier kan snel een zeer ouderwets beeld ontstaan van de Vrijmetselarij dat in deze tijd beslist niet meer past. Deze literatuur is echter wel interessant voor de Vrijmetselaar die wil onderzoeken hoe het er in vroegere eeuwen of in andere organisaties aan toe ging.

Tijdschrift Download