Minimaliseren

Loge De Getande Rand no. 222

Gevestigd te Alphen aan den Rijn


"Veritas vos Liberabit"

Minimaliseren

Minimaliseren

Onze Loge

In Alphen aan den Rijn is een actieve Loge van Vrijmetselaren. Deze Loge komt, met uitzondering van de zomervakantie, iedere donderdagavond bijeen. De Loge heeft ongeveer 40 leden, die in de oostelijke Rijnstreek wonen.

Je treft hier een gevarieerd gezelschap van mannen met verschillende culturele, religieuze en politieke achtergronden. Wees niet verbaasd een Surinaamse Winti-aanhanger, een Gereformeerde, een Moslim, een Katholiek of iemand die zich Vrijdenker acht, met elkaar in gesprek te zien.

Wat we allemaal gemeen hebben is:
- De wil om jezelf op geestelijk en /of spiritueel gebied verder te ontwikkelen;
- De wens om dit in harmonie met anderen te doen;
- De wetenschap dat er vele wegen zijn om verder te komen;
- Het respect voor elkaars religieus gevoelen en opvattingen;
- Het respect voor iedereen ongeacht afkomst, opleiding, geloof, ras of overtuiging.

Door naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en als broeders met elkaar om te gaan wordt iedere avond in die Loge een belevenis die je niet graag zult missen.

De naam van de Loge, "De Getande Rand", mag voor buitenstaanders wat vreemd aandoen, maar voor vrijmetselaren heeft het een bijzondere betekenis.
Het slaat namelijk op de getande rand rond de geblokte vloer van veel Loges. De getande rand is symbool geworden voor het vertrouwen dat de leden in elkaar stellen en voor de geborgenheid van de Loge.