Minimaliseren

Loge De Getande Rand no. 222

Gevestigd te Alphen aan den Rijn


"Veritas vos Liberabit"

Minimaliseren

Minimaliseren

Profiel

De Loge in Alphen aan den Rijn maakt deel uit van "De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden". Deze in Nederland grootste vrijmetselaarsorde behoort tot de zogenaamde reguliere (van oudsher erkende) vrijmetselarij.

Enige kenmerken van die reguliere vrijmetselarij zijn:

- Het accepteren dat er iets groters is dan wij mensen begrijpen.
- De Loge is alleen toegankelijk voor mannen.
- Binnen de Loge is geen plaats voor politieke of godsdienstige twistgesprekken.

(dat wil niet zeggen dat men geen maatschappelijke of religieuze onderwerpen zou bespreken, immers we staan midden in de maatschappij en veel leden zijn ook lid van een kerk of andere religieuze organisatie)
De leeftijd van de leden varieert sterk, nl: van twintiger tot tachtiger, maar dat leeftijdsverschil valt volkomen weg in de omgang met elkaar. De ouderen worden er jonger door en de jongeren wijzer. Ook in maatschappelijke positie, werkkring en opleiding is er een grote variatie terug te vinden net als in culturele, religieuze en politieke achtergrond.
Ceremoniële avonden, zijn avonden waarop we werken volgens traditionele rituelen, een soort toneelspel met vaste teksten en handelingen. We kleden ons dan in rokkostuum, smoking of donker pak ("In Forma"). Om recht te doen aan het serieuze en ook feestelijke karakter van zo'n avond.
Naast de ceremoniële avonden kennen we zogenaamde comparities. Waar we op een ceremoniële avond volgens de regels gekleed zijn, komen we op de comparitieavonden in kleding die ons “lekker” zit. Dus rustig in vrijetijdskleding. Bij die comparities houdt een van de leden een inleiding over een onderwerp dat hem bezig houdt. Dat heet een bouwstuk. Vaak werken we in onze loge met een thema, zoals in de afgelopen jaren “licht en duisternis” en “esoterisch” en nu “mijn persoonlijke symbolen”. De thema’s zijn niet verplicht, maar gemakkelijk voor iemand die niet zo gauw een onderwerp weet.
De indeling van de comparitieavonden is telkens dezelfde: voor de pauze een huishoudelijk gedeelte, na de pauze het bouwstuk en de bespreking daarvan. Na afloop wordt er onder het genot van een drankje nog nagepraat.
Regelmatig zijn er ook avonden met de partners. En één of twee maal per jaar een bijeenkomst met niet-leden (zie pagina 'Activiteiten'
We komen iedere donderdagavond bij elkaar in het gebouw van de Remonstrantse Kerk te Zwammerdam.