Minimaliseren

Loge De Getande Rand no. 222

Gevestigd te Alphen aan den Rijn


"Veritas vos Liberabit"

Menu

Minimaliseren

Minimaliseren

Werkwijze

Het is niet eenvoudig om uit te leggen wat Vrijmetselarij is.
Dat komt omdat ieder lid van die organisatie dat anders ervaart.
In grote lijnen kan het als volgt uitgelegd worden:

Vrijmetselarij is een 'geestelijke levensschool' waarin mannen met een totaal verschillende achtergrond in geloof, cultuur en politiek samenkomen om:· In harmonie van gedachten te wisselen; (dit gebeurt in de bijeenkomsten die we "comparitie" noemen) 
· In ceremoniële bijeenkomsten ontvankelijk gemaakt te worden voor een weg van geestelijke en ethische groei, de "Loge In Forma".
Deze twee verschillende soorten bijeenkomsten, de comparitie en de ceremoniële loge dragen beide toe bij, wat we wel eens geestelijk joggen noemen.
Het lijkt een paradox, maar het komt er op neer dat we met elkaar werken aan de spirituele ontwikkeling van ieder individueel lid voor zichzelf en de logegemeenschap.Het is van het allergrootste belang dat dit gebeurt· In harmonie
· Met respect voor elkaars mening
· Vanuit ieders individuele manier van zoeken 
· Zonder welles-nietes discussies
Immers, geloof, religie, en wereldbeeld zijn zaken die voor ieder individueel een andere invulling behoeven.

Kortom, Vrijmetselarij is een unieke methode om met een gevarieerd gezelschap van religies, culturen en levensbeschouwingen, te komen tot een geestelijke en spirituele ontwikkeling die je in een "gelijkdenkende" omgeving minder eenvoudig tegenkomt.

Voor meer achtergrondinformatie zie de Ordesite