Menu: Industria > Actueel

Loge Industria

no. 255

Drachten

 

Text/HTML

Minimaliseren

Loge Industria actueel

De bijeenkomsten in Drachten en Hoornsterzwaag hebben een besloten karakter. Voor niet-ingewijden organiseert Loge Industria echter regelmatig open avonden en verzorgt zij op verzoek inleidingen. 

Literaire avond over de "Da Vinci Code"

In het voorjaar van 2010 organiseerde de Witte Kerk in De Hemrik een literaire avond rondom het bekende boek de 'Da Vinci Code' van Dan Brown. Loge Industria was uitgenodigd om, met het boek als basis, een toelichting te geven op de Vrijmetselarij. In groepsverband onstond er een mooie gedachtenwisseling over zowel het boek als de Vrijmetselarij.  

 

Loge Industria 40 jaar

Op 11 december vierde Loge Industria haar 8e lustrum. Vanwege de grote belangstelling werd het lustrum gevierd in het Logegebouw van "De Friesche Trouw" in Leeuwarden. Samen met familie, vrienden en bevriende loges werd een speciaal rituaal opgevoerd. Het speciale rituaal gaf de niet-ingewijde aanwezigen een kleine blik in de wereld van de vrijmetselarij. De avond werd afgesloten met een vorstelijk diner. De muziek was 'live' en werd verzorgd door enkele zeer getalenteerde broeders.   

 

Open avond 20 januari 2011

Op 20 januari 2011 hield Loge Industria wederom een open avond voor belangstellenden. Tijdens deze avond hebben een zevental geïnteresseerden de mogelijkheid gehad om nader kennis te maken met de Vrijmetselarij. De belangstellenden hebben tevens de mogelijkheid gekregen een blik te werpen in Tempel van de Loge. Wilt u ook een keer aanwezig zijn bij een open avond of een open comparitie dan kunt u dat aangeven bij het secretariaat van de Loge. 

 

Open Avond 3 november 2011  

De open avond op 3 novemeber werd wederom goed bezocht. In een ontspannen sfeer hebben de belangstellen naast de vele vragen die men had ook een kijkje kunnen nemen in de Tempel. Hoewel de essentie van de Vrijmetselarij voorla beleefd dient te worden geeft het belangstellenden toch een indruk van het wel en wee binne Loge Industria. Leuk om te zien dat na deze open avond wederom leidt tot daadwerkelijke vervolgstappen.

 

Open Avond februari 2012

Ook in 2012 zal loge Industria weer haar deuren open zetten voor belangstellenden. Zoals het zich nu laat aanzien zal deze open avond in februari worden gehouden. Voor meer informatie adviseren wij u de site in de gaten te houden of contact te zoeken met het secretariaat van onze Loge. Overigens is het goed te melden dat de landelijke website van de Vrijmetselarij een prachtig informatief document (Vrijmetselarij) kent welke is te downloaden.