Loge Industria

no. 255

Drachten

 

Text/HTML

Minimaliseren

Onze Loge

Loge Industria werd in 1970, op 21 november, opgericht door een aantal vrijmetselaren die aanvankelijk lid waren van de Heerenveense Loge “Ken U Zelve”. Tussen de beide loges bestaat een innige vriendschappelijke band.

Loge Industria in Drachten is een relatief jonge vrijmetselaarsloge met een groeiend ledental, momenteel 25 en een evenwichtige, zelfs jeugdige leeftijdsopbouw. Loge Industria is een actieve en gestaag groeiende loge. Naast diverse Nederlandse loges, onderhoud Loge Industria vriendschappelijke banden met loges in Engeland en Duitsland welke ferquent worden bezocht.

Loge Industria komt wekelijks op maandagavond bijeen in Drachten en eens per maand in Hoornsterzwaag. De broeders komen op deze avonden met respect en waardering voor elkaar samen, houden voordrachten of lezingen en praten daarover na. Dit alles gelardeerd met een hapje en een drankje wat garant staat voor een informele en inspirerende sfeer. 

De laatste jaren zijn er een aantal jonge leden bijgekomen waardoor er een goede mix bestaat tussen oudere en jongere broeders, allen met verschillende achtergronden. Eén ding hebben zij gemeen: respect voor elkaars opvatting en ieders “eigen weg voor zoeken naar waarheid”. Het gedachtengoed en de gemeenschappelijke werkwijze van de vrijmetselarij vormen hierbij een sterke inspiratiebron.

De ritualen en symboliek vormen bij onze loge een sterke basis waaruit de leden inspiratie putten die hun steun kan geven in het dagelijkse leven. Doordat we een relatief kleine loge zijn, zijn de onderlinge contacten persoonlijk en vriendschappelijk en heeft iedereen de kans een actieve bijdrage te leveren aan het loge leven.  

De afgelopen twee jaren hebben wij wederom weer een aanzienlijk aantal nieuwe Broeders mogen verwelkomen. Het is goed te zien dat ook hier wederom een brede vertegenwoordiging is daar waar het gaat om leeftijd en levenservaring. Het heeft de Loge verder versterkt en verrijkt met unieke mensen.