Andere loges in Zwolle

Naast Fides Mutua zijn er ook andere vrijmetselaarsloges in Zwolle. 

Dit zijn:

Loge 'De Arbeidsvloer': www.dearbeidsvloer.nl  

Loge 'In Vrijheid gebonden': www.invrijheidgebonden.nl 

Loge:'Ad Fontes': www.ordevanweefsters.nl

Loge: 'Oosterlicht': www.logeoosterlichtzwolle.nl