ANBI gegevens loge Hiram Abiff

Loge Hiram Abiff is een vereniging met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat volgens de Uitkeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen (1994) donaties aan ons aftrekbaar zijn voor de belastingen. Teneinde aan de eisen voor deze ANBI-status te voldoen, volgen hier de benodigde gegevens.

Loge Hiram Abiff is opgericht in 1886.
Het Dossiernummer van K.v.K. is: 40408588, Akte laatste statuten wijziging d.d. 23-12-1996, Den Haag.
RSIN nummer (fiscaal nummer ANBI) is: 816565053
IBAN: NL97 ABNA 0472 7007 66

Comparities en rituele bijeenkomsten vinden plaats in het Haags Logegebouw, 2e Sweelinckstraat 131, 2517GW, DenHaag
Telefoonnummer van het gebouw: (070) 364 12 62
 

Bestuur   Doelstellingen
Voorzitter: J. Heslinga   Deze komen in grote lijnen overeen met die van onze overkoepelende organisatie:
de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden en zijn hier te vinden.
Secretaris: H. van Hoorn  
Thesaurier: H. van Holst