AVG beleid en richtlijnen loge Hiram Abiff

Om te voldoen aan de europese AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) en de nederlandse UAVG (Uitvoeringswet AVG), heeft het bestuur van de Loge Hiram Abiff, naar aanleiding van de suggesties en richtlijnen van het Hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden een tweetal documenten opgesteld.

Leden van de Loge Hiram Abiff dienen kennis te nemen van deze documenten en daarnaar te handelen

Informatie Beveiligingsbeleid Loge Hiram Abiff d.d. 6 juni 2018
Reglement inzake de omgang met persoonsgegevens binnen de loge Hiram Abiff