Links

Le Droit Humain

Le Droit Humain is de bekendste Orde voor gemengde vrijmetselarij (mannen en vrouwen kunnen lid worden)

Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij

Dit is een andere Orde voor gemengde vrijmetselarij

Orde van Weefsters

Dit is een Orde, verwant aan de Nederlandse Vrijmetselarij, waar alleen vrouwen lid van kunnen worden. De andere naam voor deze Orde is "Vita Femina Textura”

Vrijmetselarij voor Vrouwen

Vrijmetselarij voor Vrouwen. In 2015 werd de Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland opgericht en is sindsdien in verschillende plaatsen actief.

Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw

Zij stelt zich tot doel met haar activiteiten, waaronder eerst en vooral het tijdschrift Thoth, onderzoek en studie op het gebied van de Vrijmetselarij te bevorderen en aan de resultaten daarvan ruime bekendheid te geven.

FAMA Maçonnieke Uitgeverij

FAMA is een onafhankelijke stichting met als doelstelling: het verzorgen en doen uitgeven van boeken over allerlei onderwerpen betreffende de Vrijmetselarij in de ruimste zin, bestemd voor vrijmetselaren en geïnteresseerde buitenstaanders

De Gebroken Kolom

Een initiatief om te komen tot een landelijke verzameling van bouwstukken