Minimaliseren

Informatie voor belangstellenden in de Vrijmetselarij 

Deze activiteiten vinden ieder jaar plaats omstreeks dezelfde data. De submenu's van deze pagina geven u het laatste nieuws over de diverse activiteiten. 

Er zijn ieder jaar drie activiteiten die toegankelijk zijn voor de niet leden. Zie voor details de submenu's. Waar maar even mogelijk werken beide Brielse loges samen bij het organiseren ervan.

  1. Open Monumentendag. Dit is een landelijke actie waar wij aan meedoen. Immers ons gebouw valt onder beschermd stadsgezicht. Wij maken tijdens de rondgang door het gebouw gelijk gebruik van de gelegenheid om toelichting te geven op wat de vrijmetselarij zoal doet. In 2017 was deze dag op zaterdag 9 september.
  2. De dag van de vrijmetselarij. Dit is een door de Orde van Vrijmetselaren in Nederland georganiseerde landelijke dag. Alle Nederlandse loges doen daaraan mee. Het gebouw is dan open en er wordt voorlichting gegeven. In 2017 vierde de internationale vrijmetselarij haar 300 jarig bestaan. Om die reden werd de dag van de Vrijmetselarij vervangen door de week van de Vrijmetselarij en viel dat iets later. 
  3. De avond voor belangstellenden. Is specifiek gericht op mensen die al wat  weten van de Vrijmetselarij en nog heel wat vragen hebben waar ze antwoord op verwachten en krijgen. Ook hier is iedereen welkom. 
  4. De lezingencyclus valt in feite ook onder deze categorie. Het grote verschil is dat de voorgaande drie meer een voorlichtende functie hebben en de lezingen meer tot doel hebben om de bezoekers te informeren over de zaken die de Vrijmetselaar boeien en hen daarvan deelgenoot te maken. Dit soort lezingen wordt vaak in de besloten loge gehouden maar hebben een algemeen karakter. Het werd gevoeld dat het zonde was om anderen daar niet van mee te laten genieten. Details hierover vind u via het hoofdmenu onder < Actueel > en < Lezingencyclus >. Klik er op. 

Wilt u meer weten, klik dan op het onderwerp van uw keuze hieronder aan.

  1. Monumentendag,
  2. De Dag van de Vrijmetselarij,
  3. Avond voor belangstellenden. 
  4. De lezingencyclus.