Minimaliseren

 

Lezingen cyclus

In begin 2015 is bij de leden van de loge L' Aurore de gedachte ontstaan om in de regio Voorne-Putten/Rozenburg door middel van lezingen meer bekendheid te geven aan dat wat de Vrijmetselarij eigenlijk doet.

Er zijn hier meerdere redenen voor waaronder: Iedere vrijmetselaar zal u zeggen dat ze iets unieks doen. Dat het zonde is dat maar zo weinig mensen daaraan meedoen.

Na de oprichting in Londen in 1717 (300 jaar geleden) schreef een van de oprichters dat de Vrijmetselarij een unieke plaats was waar je mensen kon ontmoeten en spreken die je anders nooit zou zien of spreken. En dat is nog steeds zo. Loges in Nederland hebben ca. 30 tot 60 leden. Een overzichtelijke groep die elkaar goed hebben leren kennen. Maar veelal een zeer diverse groep mensen. Zij zijn in de loge toegelaten omdat ze de indruk gaven redelijk zelfstandig denkende mannen te zijn. Mannen dus die niet klakkeloos herhaalden wat ze de avond er voor op de TV hoorden. Het zijn allen mannen die als opdracht van de Vrijmetselarij meegekregen hebben zichzelf beter te leren kennen (Ken Uzelve) en om waar mogelijk in de samenleving goede dingen te doen. Dit is niet een ieder gegeven om zo de blits te maken. Maar begin die worsteling eens met aardig tegen anderen te zijn, anderen te helpen en anderen niet gelijk af te branden als je nog niet de kans gekregen hebt je in te leven in zijn gedachtewereld. Het is een zoektocht naar waarheid. DE waarheid bestaat niet. De loge kent immers geen dogma's. Maar interesseer je eens in het gedachtegoed van die ander. Luister eens goed naar hem. Ook als je het in eerste instantie niet met hem eens bent. Je zult dan bemerken dat door de ander aan te horen en met hem van gedachten te wisselen je de gelegenheid kreeg om de ander en jezelf beter te leren kennen.

De Vrijmetselaar is in heel veel zaken geïnteresseerd. Eigenlijk in alle zaken die in de maatschappij leven. Met betrekking tot religie en politiek is er wel een strakke beleidslijn: Je mag er wel over praten, maar je mag op geen enkele wijze zieltjes winnen. Dat zou tot narigheid kunnen leiden. Bij alle interessante onderwerpen kan het om zaken gaan die nu spelen, maar ook over historische zaken die ons gemaakt hebben tot wat we zijn. Visie op de toekomst is eveneens welkom. Een breed scala van onderwerpen dus. De gedachte kwam op dat het toch wel zonde was dat wij dat voor onszelf hielden. En zo is de lezingencyclus ontstaan.

We begonnen op 4 november 2016 met een lezing door de voorlichter van de Orde: Paul Marselje. Titel: "Het verloren symbool en de Vrijmetselarij". Gezien het succes en de grote belangstelling is besloten om op 3 maart 2017 een tweede lezing te organiseren. Titel Levinas door dr. Jan Keij. 

Op 14 oktober 2017 is een lezing gegeven door dr. Ton de Kok, docent godsdienstfilosofie, met als titel "Wat is God, een vraag voor moderne mensen". 

Op 20 april 2018 is een lezing gegeven door dr. Harold Robles met als titel: Albert Schweitzer, "Eerbied voor het leven". 

Een volgende lezing met een aansprekende spreker zal plaatsvinden op dinsdag 7 april 2020. Dit is een gezamenlijke actie van de 2 vrijmetselaarsloges in Brielle. (Nadere details over deze lezing volgen binnenkort).

 

De foto rechtsboven is genomen in de Sjoel, het voormalige Joodse gebedshuis.