Minimaliseren
Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland.

Deze pagina is bijgewerkt op:  2 januari 2020

Bij het geven van voorlichting door de loge over de Vrijmetselarij kregen wij van de vrouwelijke aanwezigen regelmatig de opmerking: "Dat willen wij ook". Met een wat mager excuus verwezen wij dan naar de Orde van de Gemengde Vrijmetselarij en de Orde van de Weefsters. Maar dat is wel net even iets anders dan wat wij doen. De Orde van de Weefsters werd direct na de oorlog opgericht door vrouwen van vrijmetselaren die in de oorlog als koerier of verbindende schakel tussen vrijmetselaren hadden gefunctioneerd. Na de oorlog stonden ze in de kou. Met medewerking van vrijmetselaren ontstond zo de Orde der Weefsters. Weven, want in die tijd was het toch nog wel ondenkbaar dat vrouwen aan hun ruwe steen zouden moeten beitelen. In het buitenland werden later wel meerdere Orden voor Vrouwen opgericht die werkten met de ritualen van de (manlijke) maçonnieke Orden.

Onlangs hoorden we van het bestaan van de vereniging "VrijMetselarij voor Vrouwen Nederland" (VmVnl). We hebben contact gezocht en in januari 2017 leidde dat tot een eerste gesprek tussen leden van onze loge en die van de VmVnl. Een interessant en plezierig gesprek. De VmV heeft op het moment slechts één loge en wel in Gouda: de Waterspiegel. Het prentje op deze pagina is hun logo. Zij werken volgens de gewoontes en gebruiken van onze Orde. Er is ook een loge in Den Bosch (loge Danu: www.danu.vrijmetselarijvoorvrouwen.nl/). Die werkt met ritualen van de Belgische Vrouwenorde. Een logische keuze: België is dichtbij en het heeft grote voordelen om in het begin lid te zijn van een grote organisatie. De loge de Waterspiegel heeft de nadrukkelijke wens om te groeien: meer leden en meer loges. De regio Voorne-Putten/Rozenburg met haar connecties met Zeeland past in dit plan. Besloten is om de contacten te versterken. Hier vloeit uit voort dat we in de voorlichting in onze regio dit samen zullen doen. De lezing op 3 maart 2017 zal dan ook medegeorganiseerd zijn door de VmV. Mogelijk dat een volgende lezing in september in de week van de Vrijmetselarij door de VmV georganiseerd zal gaan worden.

Hun uitstekende website kunt u vinden via: www.vmvnl.nl. 
U kunt contact met ze maken via: info@vmvnl.nl .

Vrijmij voor vrouwen

Minimaliseren