Minimaliseren

De Arbeidstafel van de Loge l'Aurore

De arbeidstafel is het programma van de Loge l'Aurore voor de komende maanden. De aanvang is altijd om 20.00 uur tenzij dit anders is aangegeven. In forma betekent bij de Loge l'Aurore: alle leden komen in smoking of rokkostuum, met bij voorkeur witte vlinderstrik. Iedere comparitie kan worden voorafgegaan door een korte Meester vergadering.

De arbeidstafel is ook via een aparte App voor de leden besdhikbaar.  Enig uitleg van enkele maconnieke woorden: Een logeavond is of een 'Open Loge' of een 'Comparitie'. De eerste is een formele bijeenkomst en zijn de leden formeel gekleed. Allle andere avonden heten comparities. Meestal wordt er dan een bouwstuk gehouden wat een lezing is met uitgebreid gesprek er na. Maar ook een Algemene Ledenvergadering valt onder comparities. 

Arbeidstafel van de Loge l'Aurore 2019

 Datum  Graad Soort avond Onderwerp Door wie
 
       2019
      De traditionele nieuwjaarsreceptie, dit jaar georganiseerd door de Loge L' Aurore, is op zondag 6 januari 2019 van 12.00 tot 14.00 uur.  
      Het sylvesterbanker, met partners, is op zaterdag 12 januari 2019  
                                                    ------------------  
4 jan n.v.t.   Géén bijeenkomst  
zo 6 jan n.v.t.   Nieuwjaarsreceptie van 12.00 tot 14.00 uur, loge gebouw  
11 jan 1e Comparitie Behandeling enquête 'kwaliteit van de Loge' Bestuur
za 12 jan n.v.t.   Sylvesterbanket  
18 jan 3e Comparitie Maconnieke vorming E.v.D.
25 jan 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'Mijn sprong in de vrijmetselarij' G.J.W.
1 febr 1e Open Loge (in forma) Inwijding A.Mr.
8 febr 1e Comparitie Maconnieke vorming E.B.
15 feb 2e Comparitie Gezellenbouwstuk J. de M.
22 feb 1e Comparitie Maconnieke scholing R.B.
1 mrt 1e Open Loge Rouwloge A.Mr.
8 mrt 1e Comparitie  Bouwstuk, titel 'Boven jezelf uitstijgen' D.H.
15 mrt 3e Open Loge Meesterverheffing  A.Mr.
22 mrt 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'Opdrachtig' J.K.
29 mrt 2e Comparitie Gezellenbouwstuk J.H.P.
 5 apr 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'De toekomst is ons verleden' R.K.
12 apr 3e Open Loge Meesterverheffing A.Mr.
19 apr     Geen bijeenkomst i.v.m. Goede Vrijdag  
26 apr     Avond voor belangstellenden Voorl.
 3 mei 3e Comparitie Meestervergadering, gevolgd door maconnieke scholing 3e Gr. A.Mr.
10 mei 1e Comparitie Bopuwstuk, titel 'Kracht' T.K.
17 mei 1e Comparitie Algemene Ledenvergadering Bestuur
24 mei 1e Comparitie Maconnieke vorming  
31 mei     Geen bijeenkomst i.v.m. Hemelvaartsdag  
 7 jun 1e Open Loge Zomer Sint Jan (De viering van het Zomer Sint Jan is dit jaar   
      vervroegd vanwege de komst van een delegatie Adams Lodge,  
      Sheerness, UK)  
         
      Van 8 juni tot 20 september 2019 zomerreces.  
      Tijdens het reces is er een sociëteitsavond op 12 juli en 16 augustus 2019  
         
14 sep     Dag van de Vrijmetselarij, loge is geopend voor geïnteresseerden (Zie ook onder 'Actueel')  
20 sep 1e Open Loge Gezamenlijke opening van het werkjaar 2019/2020 met Loge Arauna A.Mr.
27 sep 1e Comparitie Jaarthema nieuw werkjaar Red.
 4 okt 1e Comparitie Bouwstuk, titel volgt E.H.
11 okt 1e Comparitie Maconnieke vorming door 2e Opz. E.B.
18 okt 1e Comparitie Bouwstuk, titel volgt E.v.D.
25 okt 1e Open Loge Rouwloge voor 2 broeders A.Mr.
 1 nov 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'Overdenkingen van een nog steeds zoekende broeder' R.K.
 8 nov 1e Comparitie Bouwstuk, titel volgt  
15 nov 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'Ethiek en vrijmetselarij' W.B.
22 nov 1e Comparitie Algemene Ledenvergadering A.Mr.
29 nov n.v.t.   Avond met partner  
 6 dec 1e Comparitie Bouwstuk, titel volgt J.K.&R.B.
13 dec   Comparitie Bouwstuk, titel volgt  
20 dec 1e Open Loge Winter Sint Jan V.Mr.
27 dec     Géén bijeenkomst  
         
                                       
         
         
         
                                 2018   
  7 jan. zondag.  publiek. Nieuwjaarsreceptie. In het Logegebouw. Samen met broeders en partners van de loge Arauna. Vanaf: 12.00 uur tot 14.00 uur.  J. B. (loge Arauna)
12 jan.   1e graad Comparitie, Bouwstuk. Vrijmetselarij en kunst. R.v.d.S
13 jan Zaterdag --- Ontvangst: 18.00 uur Sylvesterbanket. Met partners. Aanvang: 19.00 uur. Restaurant Bogey, Krabbeweg 9, 3221NB Brielle. Leden en partners. 
19 jan.   1e graad Comparitie  Bouwstuk. Titel: "Het vrijmoedige spreken". R. K.
26 jan,   2e graad Comparitie

Bouwstuk. Titel 'De vrijmetselaar streeft ernaar weg te nemen wat mensen verdeelt en te zoeken naar wat hen tot elkaar brengt.

W. B.
   2 feb. 1e graad. Comparitie, Leerlingbouwstuk.  J. d. M. 
  9 feb. 1e graad.   Comparitie. Maçonnieke Vorming: titel: "passer en winkelhaak".  T. v. D. 
16 feb.  2e graad. Open Loge. In forma. Hoger Loon: J.d.M.   W.v.d.B.
 23 feb. 1e graad    Comparitie. Bouwstuk. Titel: "Irregulariteit".  T. D,
  2 mrt. 1e graad. Comparitie, Kosmologie en de Tempel.  W. v. K.
   9 mrt. 1e graad. Comparitie. Leerlingbouwstuk.  J. P. 
 16 mrt. 2e graad Open Loge. in forma.  Hoger Loon: J. P.  W. v. d. B.
 23 mrt.  1e graad Comparitie. Bouwstuk titel: "Semper Renascor", een reis door de tijd. Een visiteur van de Loge Acacia, Rotterdam.  A. L. 
 30 mrt. geen loge  ---  i. v. m. Goede Vrijdag.   ---
   6 april.   1e graad Comparitie.  Bouwstuk titel: Spiritualiteit en Communicatie.  J. P. L.
 13 april. 2e graad Comparitie en Mr. vergadering. Maçonnieke vorming: Titel: 2e Opziener.  Meester vergadering ter voorbereiding van ALV 11 mei.  W. v. d. B. en Tj. K.
 20 april.  Openbaar  De Sjoel. Lezingencyclus Openbare lezing in de Sjoel. Titel: "Wat is God, een vraag voor moderne mensen" Titel: "Albert Schweitzer". Details volgen nog.   dr. H. Robles. 
 27 april. geen loge ---  i.v.m. Koningsdag  ---
   4 mei. geen loge ---  i.v.m. Dodenherdenking.   ---
 11 mei.  1e graad Algemene Ledenvergadering.  Jaarrekening, gedeeltelijke bestuurswisseling en meer.  W. v. d. B.
 18 mei.  1e graad Comparitie Bouwstuk. Titel: "De imperfecte Kubieke Steen". D. H.
 25 mei. 1e graad Rouwloge, in forma.  Betreffende het afreizen van de Bbr:. W.K. en L.L. W. v. d. B  
   1 juni.  1e graad Comparitie. Oefenloge en vluchtplan oefenen.  W. v. d. B. 
   8 juni. 1e graad Comparitie, bouwstuk.  i.v.m. de uittocht van 8 broeders naar Adams lodge in Sheerness (UK) een aangepast programma voor de andere broeders. Titel: "Filosofisch gesprek".  F. van D.
 15 juni.  1e graad. Open Loge. In forma. Zomer Sint Jan met installatie nieuwe bestuur. W. v. d. B.
       Zomerreces van 15 juni tot 24 sep 2018  
                                
di 25 sep 1e graad Open loge Gezamenlijke opening werkjaar 2018/19 met loge Arauna W.v.d.B.
28 sep 1e graad Comparitie Toelichting komend werkjaar en jaarthema W.v.d.B. en R.B.
5 okt 2e graad Comparitie Bouwstuk titel 'De Kolommen J en B' E.H.
12 okt 1e graad Comparitie Bouwstuk titel 'Non dualiteit' E.v.D.
19 okt 1e graad Comparitie Bouwstuk, titel 'Opperbouwmeester des heelals' F.v.D.
26 okt 1e graad Comparitie Maconnieke scholing 2e opziener E.B.
2 nov n.v.t. openbare lezing Onderwerp: Architectuur gebaseerd op het maconniek gedachtegoed van vrijmetselaar-architect A.H. Wegerif Dr.Ir. Thomas
9 nov 1e graad Comparitie Bouwstuk E.R.
16 nov 2e graad Comparitie De Vijf reizen W.B.
ZA 17 nov    n.v.t.   Dag met partners J. de M.
23 nov 1e graad   Algemene ledenvergadering (ALV) W.v.d.B. H.v.d.H.
30 nov 2e graad Comparitie Maconnieke scholing 1e opziener, bouwstuk 'Wie ben ik(niet)? A.M.
7 dec 1e graad Comparitie Bouwstuk, titel volgt K.L.
14 dec 1e graad Comparitie Bouwstuk, 'Leerlingbouwstuk 2.0' R.O.
21 dec 1e graad Open loge Winter St. Jan W.v.d.B.
                                Einde 2018