Minimaliseren

De Arbeidstafel van de Loge l'Aurore

De arbeidstafel is het programma van de Loge l'Aurore voor de komende maanden. De aanvang is altijd om 20.00 uur tenzij dit anders is aangegeven. In forma betekent bij de Loge l'Aurore: alle leden komen in smoking of rokkostuum, met bij voorkeur witte vlinderstrik. Iedere comparitie kan worden voorafgegaan door een korte Meester vergadering.

De arbeidstafel is ook via een aparte App voor de leden besdhikbaar.  Enig uitleg van enkele maconnieke woorden: Een logeavond is of een 'Open Loge' of een 'Comparitie'. De eerste is een formele bijeenkomst en zijn de leden formeel gekleed. Allle andere avonden heten comparities. Meestal wordt er dan een bouwstuk gehouden wat een lezing is met uitgebreid gesprek er na. Maar ook een Algemene Ledenvergadering valt onder comparities. 

Arbeidstafel van de Loge l'Aurore 2019

 Datum  Graad Soort avond Onderwerp Door wie
 
       2019
      De traditionele nieuwjaarsreceptie, dit jaar georganiseerd door de Loge L' Aurore, is op zondag 6 januari 2019 van 12.00 tot 14.00 uur.  
      Het sylvesterbanker, met partners, is op zaterdag 12 januari 2019  
                                                    ------------------  
4 jan n.v.t.   Géén bijeenkomst  
zo 6 jan n.v.t.   Nieuwjaarsreceptie van 12.00 tot 14.00 uur, loge gebouw  
11 jan 1e Comparitie Behandeling enquête 'kwaliteit van de Loge' Bestuur
za 12 jan n.v.t.   Sylvesterbanket  
18 jan 3e Comparitie Maconnieke vorming E.v.D.
25 jan 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'Mijn sprong in de vrijmetselarij' G.J.W.
1 febr 1e Open Loge (in forma) Inwijding A.Mr.
8 febr 1e Comparitie Maconnieke vorming E.B.
15 feb 2e Comparitie Gezellenbouwstuk J. de M.
22 feb 1e Comparitie Maconnieke scholing R.B.
1 mrt 1e Open Loge Rouwloge A.Mr.
8 mrt 1e Comparitie  Bouwstuk, titel 'Boven jezelf uitstijgen' D.H.
15 mrt 3e Open Loge Meesterverheffing  A.Mr.
22 mrt 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'Opdrachtig' J.K.
29 mrt 2e Comparitie Gezellenbouwstuk J.H.P.
 5 apr 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'De toekomst is ons verleden' R.K.
12 apr 3e Open Loge Meesterverheffing A.Mr.
19 apr     Geen bijeenkomst i.v.m. Goede Vrijdag  
26 apr     Avond voor belangstellenden Voorl.
 3 mei 3e Comparitie Meestervergadering, gevolgd door maconnieke scholing 3e Gr. A.Mr.
10 mei 1e Comparitie Bopuwstuk, titel 'Kracht' T.K.
17 mei 1e Comparitie Algemene Ledenvergadering Bestuur
24 mei 1e Comparitie Maconnieke vorming  
31 mei     Geen bijeenkomst i.v.m. Hemelvaartsdag  
 7 jun 1e Open Loge Zomer Sint Jan (De viering van het Zomer Sint Jan is dit jaar   
      vervroegd vanwege de komst van een delegatie Adams Lodge,  
      Sheerness, UK)  
         
      Van 8 juni tot 20 september 2019 zomerreces.  
      Tijdens het reces is er een sociëteitsavond op 12 juli en 16 augustus 2019  
         
14 sep     Dag van de Vrijmetselarij, loge is geopend voor geïnteresseerden (Zie ook onder 'Actueel')  
20 sep 1e Open Loge Gezamenlijke opening van het werkjaar 2019/2020 met Loge Arauna A.Mr.
27 sep 1e Comparitie Jaarthema nieuw werkjaar Red.
 4 okt 2e Comparitie Bouwstuk, titel 'Het Pentagram'  E.H.
11 okt 1e Comparitie Maconnieke vorming door 2e Opz. E.B.
18 okt 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'De wil versus de vrije wil' E.v.D.
25 okt 1e Open Loge Rouwloge voor 2 broeders A.Mr.
 1 nov 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'Overdenkingen van een nog steeds zoekende broeder' R.K.
 8 nov 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'Ethiek en de vrijmetselaar'  W.B.
15 nov 1e Comparitie Algemene Ledenvergadering A.Mr.
22 nov 1e Comparitie Bouwstuk, titel volgt R.B.
29 nov n.v.t.   Avond met partners J.K.
 6 dec 1e Comparitie Bouwstuk, titel 'De Schijnheilige'  J.K.
13 dec   Comparitie Maconnieke quiz J.K. en R.B.
20 dec 1e Open Loge Winter Sint Jan V.Mr.
27 dec     Géén bijeenkomst  
         
     

    Het Sylvesterbanket wordt dit jaar gehouden op                                                                

                    zaterdag 11 januari 2020