Open Monumentendag

Minimaliseren

De nationale "Monumentendag" was op zaterdag 8 september 2018. Het logegebouw was geopend, er werden rondleidingen gegeven met uitleg en ook kleine presentaties over wat de Vrijmetselarij is. In alle andere jaren viel deze dag samen met de "Dag van de Vrijmetselarij"