Minimaliseren

De geschiedenis van de loge L' Aurore

Op 23 december 1760, waren er in Brielle negen Vrijmetselaren, die een verzoek indienden bij het hoofdbestuur van de Orde der Vrijmetselaren om er een loge te mogen oprichten. Hoewel er van deze beginperiode weinig nauwkeurige en uitvoerige geschiedschrijving is, is in elk geval bekend, dat onder deze negen mannen enkele notabelen van de stad waren en wat officieren uit het garnizoen. Als reden voor de aanvraag gaven zij op, dat zij te ver van bestaande loges woonden om regelmatig bijeenkomsten te kunnen bijwonen. Het was toen geen kleinigheid om voor zo'n samenkomst een omslachtige reis te moeten maken naar Rotterdam of Bergen op Zoom.

Op 20 maart 1761 vond de installatie van de nieuwe Loge plaats, genoemd naar de godin van de dageraad: L' Aurore.

De leiding van de Loge was in handen van Mr. Jacobus Berthout van Berchem, een afstammeling uit het adellijk huis van Beieren en van moeders zijde van de bekende geuzenaanvoerder Treslong (zie afbeelding).

De samenkomsten vonden in de beginjaren van de Loge plaats in de Stadsdoelen. Het was in die tijd gewoon, dat Loges niet over een eigen gebouw beschikten. In de Nobelstraat heeft de Loge jarenlang (1798 tot 1822) onderdak gevonden in de herberg "De Prins van Oranje".

Vanaf 1884 beschikt L' Aurore over een eigen pand in de Nieuwstraat, later uitgebreid met een belendend perceel. Deze twee panden op de huisnummers 21 en 23 vormen samen één geheel en zijn zodanig verbouwd en ingericht, dat ze voldoen aan alle eisen om er specifieke vrijmetselaarsbijeenkomsten te kunnen houden.

Vanaf 1822 was het voor L' Aurore niet mogelijk logebijeenkomsten te houden omdat het minimum aantal leden dat nodig is om een loge te kunnen houden, niet gehaald werd. Het heeft tot 1885 geduurd, voordat L' Aurore weer als "werkplaats" officieel ging functioneren.

In de tweede wereldoorlog werden binnen het Derde Rijk alle vrijmetselaarsactiviteiten door de bezetter verboden. Het logearchief ging verloren en het logegebouw werd met alles wat zich daarin bevond, in beslag genomen. Reeds in 1947 meldde zich de eerste kandidaat voor het lidmaatschap. Op 26 september 1951 is eindelijk het pand, nadat het pas in 1950 weer was vrijgegeven, geheel opgeknapt en ingericht, opnieuw in gebruik genomen.

De Vrijmetselarij in Brielle heeft goede tijden gekend en daardoor is een tweede loge opgericht door leden van L' Aurore. Op 29 november 1986 vond de installatie van loge Arauna No. 281 plaats. Op dit moment zijn er twee loges in Brielle met samen ongeveer 70 leden.