Minimaliseren

De viering van het 250 jarig bestaan van de Loge L' Aurore

Op zaterdag 19 maart 2011 vierde de Loge haar 250 jarig jubileum met een Jubileum Open Loge, welke o.a. werd bijgewoond door de Grootmeester, meerdere leden van het Hoofdbestuur, bezendingen uit Engeland, Frankrijk en Broeders verder uit den lande. 

Deze Jubileum Open Loge, waarvoor een speciaal rituaal werd geschreven met accenten op het verleden, het heden en de toekomst van de loge, vond plaats in de Sint Catharijne kerk te Brielle, met ongeveer 200 deelnemers. De dag werd afgesloten met een diner in het hotel restaurant De Beer in Rozenburg.

Het jubileumjaar werd afgesloten in het najaar.

Op 12 november 2011 hebben in de voormalige synagoge in Brielle, De Sjoel, vele geïnteresseerden het symposium “Is idealisme nog van deze tijd?” bijgewoond. Het symposium werd georganiseerd door de Vrijmetselaarsloge L' Aurore. Als spreker heeft de heer Mat Herben, voormalig politicus en lid van de Vrijmetselaarsloge Via Lucis in Den Haag op zijn eigen boeiende en ontspannen wijze het thema verder uitgediept.

Vanuit de achtergrond van de Vrijmetselarij werd onderzocht of idealisme nog wel iets is wat de mens in de huidige maatschappij aanspreekt. Hierna heeft een levendige gedachtewisseling tussen het publiek en het panel plaats gevonden.

Vervolgens heeft de Burgemeester van Brielle, mevrouw G.W.M. van Viegen, op ceremoniële wijze de volgende 250 jaar voor de Loge L’ Aurore ingeluid. Hiermede kwam tevens een eind aan de viering van het 250-jarig bestaan.