Minimaliseren

ANBI verantwoording

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 3 juni 2019.

De Loge L' Aurore heeft de ANBI status. RSIN 8096 944 02. De vereiste financiële verantwoording volgt hieronder. 

Het Dagelijks Bestuur van de loge L'Aurore bestaat uit: Voorzitter: W. J. van den Berg: E-mail: w.berg24@chello.nl, Secretaris: F. van Dijk, E-mail: fvdz99@gmail.com, Penningmeester: C. F. H. van der Houwen: E-mail: houwencarel@hotmail.nl.

Hieronder staan de financiele cijfers over het jaar 2018. Deze zijn goedgekeurd  door de Algemene Ledenvergadering van 17 mei 2019. De kascommissie heeft na controle het voorstel gedaan aan de A. L. V. het financiele verslag goed te keuren en de thesaurier decharge te verlenen. Hetgeen is verleend. Dit soort publieke verantwoording is een voorwaarde welke door de belastingdienst is gesteld. (in 2017 voor het eerst geplaatst op: 18 augustus 2017).  

Balans in Euro 2018   2018
ACTIVA:   PASSIVA:  
Vaste Activa   Vermogen (eigen) -98.653
Gebouw en inventaris 1 Vermogen (vereniging) 74.798
Bankrekeningen:   Voorzieningen (Fonds L' Aurore) 10.412
Bank logerekening…..........876 17.274 Langlopende schulden  
Bank logespaarrek....…......622 13.800 Obligaties leden  11.500
Bank rekening obligaties….035 0 Hypotheek Mac. Bouwfonds 16.465
Bank rek. logegebouw…....292 3.447 Obligaties Arauna 10.000
    Lening Arauna 10.000
Totaal 34.522 Totaal    34.522

                                                                                                                                   

Resultaten                       2018   2018
Afdracht aan de Orde            4.588 Bijdragen leden.                           14.898
Logekosten 1.228 Diverse ontvangsten 1.440
Huur 12.000 Ontvangen huur 6.000
Service kosten gebouw 5.956 Ontvangen servicekosten 2.978
Resultaat 1.544    
Totaal      25.316 Totaal 25.316