Minimaliseren

ANBI verantwoording

De Loge L' Aurore heeft de ANBI status. RSIN 8096 944 02. De vereiste financiële verantwoording volgt hieronder. 

Het Dagelijks Bestuur van de loge L'Aurore bestaat uit: Voorzitter: W. J. van den Berg: E-mail: w.berg24@chello.nl, Secretaris: F. van Dijk, E-mail: fvdz99@gmail.com, Penningmeester: C. F. H. van der Houwen: E-mail: houwencarel@hotmail.nl. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 18 mei 2018.

Hieronder staan de financiele cijfers over het jaar 2017. Deze zijn goedgekeurd  door de Algemene Ledenvergadering van 11 mei 2018. De kascommissie heeft na controle het voorstel gedaan aan de A. L. V. het financiele verslag goed te keuren en de thesaurier decharge te verlenen. Hetgeen is verleend. Dit soort publieke verantwoording is een voorwaarde welke door de belastingdienst is gesteld. (in 2017 voor het eerst geplaatst op: 18 augustus 2017).  

Balans in Euro 2017   2017
Activa:   Passiva:  
Bank logerekening…876 24.215 vermogen 66.678
Bank Loge spaar…622 12.000 resultaat boekjaar 8.859
Bank Loge obligaties…035 500 Fonds L' Aurore 9.630
bank Logegebouw…292 4.942 Vooruit ontvangsten 12.285
leningen Logegbouw 111.324 Schulden 55.529
Totaal:  152.981 Totaal:  152.981

 

Resultaten 2017   2017
Afdracht aan de Orde                      4.200 Bijdragen leden.      15.749
Logekosten 2.747 Diverse ontvangsten 1.275
Huur 12.000 Ontvangen huur 6.000
Service kosten gebouw 6.390 Ontvangen servicekosten 3.190
Hypotheek renten 888 Rente 1
Totaal.      26.215 totaal:  26.215