Minimaliseren

Samenvattend zijn de jaarlijks terugkerende bruto kosten (€ 395.00, zie ook: ANBI regeling):

   deze pagina is bijgewerkt op: 19 oktober 2016. Alle genoemde bedragen gelden dus voor die periode.

   • Jaarcontributie € 395,00 per jaar. In het geval u gebruik maakt van de z.g. ANBI regeling dan is dit bedrag netto veel lager. U betaalt dan geen contributie meer maar doet een gift aan de loge die voor de belasting aftrekbaar is. Als voorbeeld: indien u voor de Inkomsten Belasting in een tarief zit van stel 50% dan betaalt u dus netto de helft: ca. € 200. De meeste broeders schenken een hoger bedrag dan de contributie. Zo heeft de loge, zowel als het lid, een voordeel.  Als u van de ANBI regeling gebruik maakt kan u altijd die aftrekpost opvoeren. U hoeft niet eerst een bepaalde grens te overschrijden.
   • Broedermaal na een Open Loge, ca. € 70,00 per jaar. Per maaltijd: ca. € 10.00. Dit valt gelijk de andere bedragen van deze pagina niet onder de ANBI regeling.    
   • Kleine giften/collectes circa € 40.00 (collectes voor goede doelen, u bepaalt zelf uw bijdrage. U kan dus duurder of goedkoper uitkomen).

   Eenmalige kosten (ca. € 250.00):

   • Entreekosten geen.
   • Aanschaf smoking of rokkostuum. (ca. € 250.00)

   Uw privé consumpties aan de bar kunnen wij niet voor u inschatten dat is geheel afhankelijk van uzelf. Maar het hoeft u geen moeite te kosten om per avond onder de € 5,00 te blijven.

   Betalingen aan de Loge kunnen gedaan worden aan de Thesaurier van de Loge L' Aurore op rekeningnummer NL93 ABNA 0506.1228.67 t.n.v. de loge L' Aurore van de ABN/AMRO-bank te Hellevoetsluis.

   Betalingen die bestemd zijn voor het Logegebouw van L' Aurore: rekeningnummer: NL65 ABNA 0497.0822.92, Bic: ABNA NL2A.