Minimaliseren

Het Loge gebouw in Brielle. Adres: NIeuwstraat 21-23 3231AK Brielle.

Op 7 november 1884 werd de eerste steen gelegd van het huidige pand in de Nieuwstraat. Na een verbouwing werd op 12 februari 1885 de loge heropend. Na de tweede wereldoorlog werd in 1978 het pandje Nieuwstraat 21 aangekocht en samengevoegd met het bestaande pand Nieuwstraat 23.  Deze twee panden vormen samen één geheel en zijn zodanig verbouwd en ingericht, dat ze voldoen aan alle eisen om er specifieke vrijmetselaarsbijeenkomsten te kunnen houden.

In de tweede wereldoorlog werden binnen het Derde Rijk alle vrijmetselaarsactiviteiten door de bezetter verboden. Het logearchief ging verloren en het logegebouw werd met alles wat zich daarin bevond, in beslag genomen. Reeds in 1947 meldde zich weer de eerste kandidaat voor het lidmaatschap. Op 26 september 1951 is eindelijk het pand, nadat het pas in 1950 weer was vrijgegeven, geheel opgeknapt en ingericht, opnieuw in gebruik genomen.

De Vrijmetselarij in Brielle heeft goede tijden gekend en daardoor is een tweede loge opgericht door leden van L' Aurore. Op 29 november 1986 vond de installatie van loge Arauna No. 281 plaats. Op dit moment zijn er twee loges in Brielle met samen ongeveer 70 leden. De loge Arauna is een loyaal huurder van het pand.

Het Logegebouw is lange tijd slecht onderhouden wat duidelijk werd toen het dak op meerdere plekken ging lekken. Een ingrijpend renovatieproject werd uitgewerkt en in fases uitgevoerd. Fase 1, de meeste urgente en duurste, was de buitenkant van het gebouw. Dit werd opgeleverd in september 2013. Fase 2, de daarop meest urgente, betrof de begane grond van het pandje Nieuwstraat 23. Hier hadden de entree, de bar, het keukentje, de garderobe, de toiletgroep en de trap naar de eerste verdieping een totale verbetering hard nodig.  Dit werd opgeleverd in september 2014. Nu rest nog fase 3: de begane grond van het pandje Nieuwstraat 21. Dit is de z.g. comparitieruimte waar de vergaderingen en lezingen worden gehouden. Daar de financiële mogelijkheden alle benut zijn zal de uitwerking van deze fase op zich laten wachten. Wel wordt gekeken of via sponsoring ook deze fase op korte termijn uitgevoerd kan worden.