Minimaliseren

De Tempel ook wel de werkplaats van de loge

In de Tempel (ook wel werkplaats) van de loge vinden de spirituele werkzaamheden plaats. Dat zijn de zogenaamde Open Loges. Alle aanwezige leden, de broeders, zijn dan gekleed in rok of smoking. De opgevoerde ritualen die opgevoerd worden zijn eeuwen oud en wereldwijd vergelijkbaar. Een Open Loge wordt gehouden als een kandidaat ingewijd wordt tot Leerling en later bij zijn verhoging tot Gezel en weer later zijn verheffing tot Meester der Loge. Gemiddeld is na zijn inwijding de broeder in twee jaren Meester. 

Waar de Open Loges vrij strak een landelijk vastgelegd rituaal volgen is dit niet dogmatisch. Het roept juist tijdens de spirituele opvoering ervan alle ruimte voor overpeinzingen op bij de deelnemende broeders. 


Dezelfde ruimt nu gezien vanaf de andere zijde. Naar de entree toe.

Zo goed als alle in deze ruimte aanwezige zaken hebben een symbolische betekenis. Als voorbeeld: de zwart/wit geblokte vloer verwijzend naar het goede/slechte, het licht/de duisternis, yin/yang, etc.. Wat het is is niet gedefinieerd. Dat bepaalt u zelf. 

In de ritualen is sprake van zowel licht- als bouwsymboliek.  Waar de huidige ritualen rond 1700 voor het eerst werden vastgelegd is het begrijpelijk dat ook nu nog veel gespiegeld wordt aan Bijbelse vertellingen. Hiermee wordt verwezen naar de zinnebeeldige achtergrond.