Minimaliseren

De comparitie-ruimte

De comparitie-ruimte is de kamer waar de "vergaderingen" plaats vinden. Dit is de ruimte waar wij bijeen komen als er geen "Open loge" is die in de werkplaats of ook wel Tempel wordt gehouden. 

In de meeste gevallen vindt er een "comparitie" plaats. Na een simpele rituele opening en het afhandelen van simpele zaken als ziekmeldingen start de comparitie: er wordt een lezing gehouden, een bouwstuk. De vrijmetselaren gebruiken veel woorden die ontleed zijn aan de bouw. Men denkt niet voor niets dat onze oorsprong bij de middeleeuwse kathedralen bouwers was. 

Een bouwstuk is dus een lezing al of niet met beamer, meestal een zeer persoonlijke. Hij wordt daarin niet onderbroken. Hij maakt zijn verhaal af. Daarna is er een pauze die in de zevende graad (de bar) wordt genuttigd. Na de pauze vindt de echte comparitie plaats. De broeders kunnen dan vragen stellen of een eigen inzicht noemen en de inleider vragen hoe hij daar tegenover staat. Dit is altijd zeer boeiend: in feite worden hier meningen naast elkaar gehouden en vergeleken (comparer: vergelijken). Niemand heeft in zo'n gesprek gelijk  of krijgt dat. Iemand heeft ooit eens gezegd dat "door het aanhoren van de ander we in de gelegenheid gesteld worden om de ander én onszelf beter te leren kennen". Een loge is immers een plaats waar je mensen ontmoet waar je anders nooit voor in de gelegenheid was. 


Hoewel de kleur van de foto's anders suggereert betreft het dezelfde ruimte. De bovenste (blauwe) foto is het beeld dat u krijgt als u de ruimte binnen stapt. De meer bruine foto bekijkt het van de andere kant: geheel rechts aan het einde is de toegangsdeur. 

Dit is wel de ruimte van de z.g. fase 3. Hoewel op de foto niet zichtbaar is er veel versleten en aan groot onderhoud toe. Bovendien is achter de linkerwand van deze foto het archief. Hier zal zeker veel aan gedaan moeten worden.