Obligaties

Minimaliseren

Obligaties van de Loge L' Aurore 2013

Voor de financiering van de verbouwing van het interieur op de begane grond van het logegebouw in Brielle werd in november 2013 besloten om obligaties uit te geven. De inschrijvingsdatum voor het verkrijgen van de obligaties is per 1 februari 2014 verlopen.

De volledige "prospectus van de obligaties van het logegebouw" is op deze website overgenomen. 

Op 4 februari 2014 werden door de Thesaurier van de Loge Arauna en L' Aurore, en door de Achtbare Meester van de Loge L' Aurore, de obligaties ondertekend welke door de leden zijn aangeschaft. Elke aanvrager ontving een ondertekend obligatie-certificaat op naam, alsmede een omschrijving van de vervolgprocedure en een wijzigingsformulier. 


Beide thesauriers (penningmeesters) van de beide loges ondertekenen de obligaties.