Minimaliseren

de renovaties van het logegebouw

In 2011 werd duidelijk dat het logegebouw in Brielle groot onderhoud nodig had. Een onderzoek door specialisten gaf aan dat renovatie van de buitenkant prioriteit had. Dit leidde tot een stevige verbouwing in de zomermaanden van 2013 van het dak, de dakgoten, het schilderwerk en de brandtrap aan de achterzijde van het gebouw. De financiering hiervan gaf zorgen, maar het lukte tot tevredenheid van de meeste leden ondanks de beperkte contributieverhoging. Hiervoor werden wel leningen afgesloten. Deze fase (fase 1) werd naar tevredenheid en volgens (financieel) plan en op tijd uitgevoerd in de zomermaanden van 2013.

De volgende fase was de renovatie van de binnenkant van het gebouw. Ook hier had de laatste decennia geen groot onderhoud plaatsgevonden. Door goedwillende en handige leden waren kleine modificaties ingevoerd maar het ontbrak mede hierdoor aan een "visuele eenheid". Gevraagd werd om een totaal plan voor de verbouwing van de begane grond. Dit plan werd medio oktober 2013 geschetst door Tjarco Koedood van de firma Maatvisie te Rockanje, die ook de buitenkant van het gebouw gerenoveerd had. Het plan werd door de ledenvergaderingen van beide loges aanvaard. De financiering vroeg om creatieve oplossingen immers fase 1 had de financiële mogelijkheden grotendeels verbruikt.

Met betrekking tot de financiering was het voorstel om (overdraagbare) obligaties van € 500 en € 1000 uit te geven welke na drie jaren uitgeloot zouden gaan worden gedurende een periode van 10 jaren. Dit werkte in voldoende mate. De eerste fase zou dan de entree, de keuken en de toiletgroep betreffen. Dit werd fase 2. De ledenvergadering van de loge L' Aurore, de eigenaar van het gebouw, besliste in de ledenvergadering hierover positief. De ledenvergadering van de loge Arauna ging eveneens met de voorstellen akkoord. Hierdoor waren de reserves van beide loges grotendeels verbruikt. Tevens werd besloten om alle leden van beide loges goed voor te lichten over de plannen om zo brede steun te krijgen en de verkoop van de obligaties te bevorderen. Ook werd het gebruik van de z.g. ANBI-regeling ten behoeve van het logegebouw gepromote. Immers hierdoor konden giften aan beide loges door de leden van de inkomsten belasting worden afgetrokken wat een extra gift betaalbaar maakte. Hierdoor ontstond een significante extra geldstroom over de looptijd van de ANBI-regeling van tenminste 5 jaren. 

Al het bovenstaande is volgens plan in de zomermaanden van 2014 uitgevoerd. Wat nu (2015) rest, fase 3, zijn de modificaties van de rest van de begane grond. De ruimte naast datgene wat in fase 2 al is gemoderniseerd. Ruw begroot zou dat ca. € 50.000 gaan kosten. Daar ontbreken nu  de financiën voor. Onderzocht wordt of mede door subsidies en of sponsoring dit sneller tot uitvoering kan komen.