Minimaliseren

Hoe word je lid en hoe lang duurt dat?

Het tempo in het aanloopproces wordt grotendeels bepaald door de geïnteresseerde zelf. De Loge zal niemand opjagen om tot de orde toe te treden. De Loge kan het gehele proces ook zelf vertragen, bijvoorbeeld als er veel kandidaten zijn en daardoor de kansen om nieuwe leden in te wijden beperkt zijn. Het gehele aanloopproces kan als het snel verloopt toch nog wel 6 tot 8 maanden duren. Deze lange duur komt voor uit de wens dat, zowel voor de kandidaat als de logeleden, teleurstellingen waar mogelijk voorkomen moeten worden. 

Door welke fasen gaat een kandidaat voordat hij ingewijd kan worden?

  • De kandidaat moet de duidelijke wens hebben om lid te worden,     
  • Er vinden twee gesprekken met een vrijmetselaar bij de kandidaat thuis plaats, in aanwezigheid van zijn partner,
  • Er vindt een gesprek plaats met de Voorzittend Meester van de loge,
  • De kandidaat meldt zich officieel schriftelijk aan,
  • Zijn naam komt op de landelijke kandidatenlijst,
  • De kandidaat dient een ingevulde vragenlijst en een levensbeschrijving in,
  • De kandidaat komt voor de commissie van onderzoek, 
  • De Meestervergadering van de Loge stelt vast of de kandidaat in de Loge ingewijd kan worden,
  • Het bestuur van de Nederlandse Orde gaat wel of niet akkoord met de voordracht, 
  • De kandidaat wordt tot leerling ingewijd in een 'Open Loge'.