Minimaliseren

Hoe is de Loge L' Aurore georganiseerd?

De Loge wordt als vereniging bestuurd met als dagelijks bestuur de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zo zijn er dus ook statuten, een huishoudelijk reglement en algemene ledenvergaderingen.

Daarnaast zijn er leden die "maçonnieke" functies vervullen (de voorzittend meester, de eerste en tweede opziener, de redenaar en de gedeputeerd meester). De opzieners zijn als een soort ondervoorzitter te bezien, ieder voor een deel van de loge. De andere leden van de loge zijn ofwel Leerling, dan wel Gezel of Meester. We kennen ook ereleden. Zij zijn dan de "Meesters van Eer".

Een goede gewoonte in de Loge L' Aurore is dat de gedeputeerd meester óf de vorige óf komende voorzittend meester is. Dit komt de continuïteit van de Loge ten goede. De voorzittend meester is jaarlijks herkiesbaar met een maximum van drie jaar. De redenaar wordt wel als het geweten van de loge in maçonnieke zin gezien.

Voor meer informatie over de organisatie van de Loge zie in het 'hoofdmenu' onder "Organisatie".