Minimaliseren

Het verloop van een gewone avond: een "comparitie"

Een gewone avond begint net als bij elke andere vereniging: de vergadering wordt geopend, leden die zich hebben afgemeld worden genoteerd, ingekomen stukken worden voorgedragen, notulen van een voorgaande avond worden doorgenomen, etc..

Daarna nodigt de 'voorzittend meester' (de voorzitter van de loge) de spreker van de avond uit om zijn 'bouwstuk op te leveren'. (De term 'bouwstuk' heeft betrekking op de Bouwsymboliek welke o.a. in de Vrijmetselarij wordt toegepast). Het op te leveren bouwstuk staat die avond centraal. Een bouwstuk is een voordracht die wordt gegeven door een van de eigen leden over een onderwerp dat hem interesseert. Het is een persoonlijke uiteenzetting van gedachten en/of gegevens, dikwijls verwant aan de Vrijmetselarij of maçonnieke symbolieken en heeft alle ruimte voor interpretatie.
Na het bouwstuk volgt de pauze.

Na deze pauze volgt de gedachtewisseling over het opgeleverde bouwstuk. Het woord comparitie slaat op deze werkwijze. Er is geen discussie van "wel of niet waar". Er worden meningen, visies, inzichten naast elkaar gehouden en vergeleken. Het Franse werkwoord 'comparer' zou hier aan ten grondslag kunnen liggen.
Dit onderdeel wordt als prettig ervaren omdat het zojuist besproken onderwerp vanuit diverse vragen en visies opnieuw kan worden besproken en/of worden toegelicht. De opgedane kennis op deze avonden wordt gezien als een persoonlijke verrijking van iemands leven.

Daarna wordt de rondvraag gesteld en wordt de vergadering meestal rond 22.15 uur gesloten, waarna er gelegenheid is om nog wat na te praten aan de bar.