Minimaliseren

Wanneer komt de loge L' Aurore bijeen?

Iedere vrijdagavond om 20.00 uur, m.u.v.het  zomerreces en algemene feestdagen.

Op deze avonden zijn er comparities (lezingen), waarbij broeders hun "bouwstuk" voordragen, maar ook Open Loges. Een "Open Loge" is een rituele bijeenkomst. Bijvoorbeeld om nieuwe leden in te wijden als Leerling Vrijmetselaar of te bevorderen tot Gezel of tot Meester te verheffen. Maar ook worden Zomer St. Jan en Winter St. Jan in "Open Loges" gevierd.

Enkele malen per jaar is er een avond met de dames/partners van de leden. In de praktijk komt dat neer op twee à driemaal per jaar.

In de grote vakantie komt de Loge niet bijeen. Dit houdt in dat juli en augustus maçonniek vakantiemaanden zijn. Zo zou je ook van een (korte) 'Kerstvakantie' kunnen spreken.

De meeste Logeactiviteiten zijn omstreeks 22.15 uur afgelopen. Vele Broeders geven dan echter nog de voorkeur aan een 'kort' verblijf aan de bar (de zevende graad).

In geval van een z.g. 'Open Loge' met een broedermaal na afloop wordt het altijd later. Afhankelijk van de stemming kan het dan wel degelijk rond twaalven worden.