Minimaliseren

Een goed gesprek

Wanneer nieuwe kandidaten de loge benaderen, is de meest voorkomende reden dat zij in gesprek willen komen over de diepere, meer filosofische kanten van het leven.

Essentiële levensvragen komen te weinig aan de orde in de meest gevoerde gesprekken en onze kandidaten voelen dat als een gemis.

Geldt dat ook voor U?

Bij ons is er wekelijks gelegenheid om met interessante partners te praten over inzichten en vragen die u bezighouden. Onze huisregels garanderen respect en de gelegenheid om geheel uit te praten. U kunt er ook een bouwstuk (voordracht) over houden, waarna een gedachtewisseling met alle aanwezigen volgt. Niemand heeft de wijsheid in pacht, wel komen we samen een stuk verder.

Vrijmetselarij rituelen en mystiek:

Om ons blijvend te herinneren aan deze kernwaarde hebben wij eeuwenoude rituelen, immers respect hoort bij de mens net zoals verstand. Onze rituelen herinneren ons aan onze oorsprong (stof zijt gij, tot stof zult gij weerkeren), onze reis door de wereld en onze eigen verantwoordelijkheid voor ons handelen en de gevolgen daarvan.

Vrijmetselarij op Voorne-Putten/Rozenburg

De vrijmetselarij op Voorne-Putten is reeds eeuwenoud. Onze loge L' Aurore draagt het nummer 9, de negende loge, die in Nederland werd erkend. In 1760 werd onze loge in Brielle opgericht, in 1761 volgde de erkenning door het Hoofdbestuur.

De vrijmetselarij op Voorne-Putten/Rozenburg heeft ups en downs gekend. Sinds 1986 heeft Brielle zelfs twee springlevende loges, L' Aurore en Arauna, met samen circa 70 leden. Natuurlijk zijn nieuwe broeders altijd hartelijk welkom.

Spirituele zaken:

Sinds de eeuwwisseling is de aandacht voor spirituele zaken toegenomen. Binnen de vrijmetselarij vinden mensen van alle geloven en gezindten onderdak. Onder spirituele zaken wordt bij de vrijmetselarij verstaan: een innerlijk systeem van waarden en daarvan afgeleide normen. Innerlijk, omdat mensen zelfsturend zijn in hun gedrag. Systeem, omdat waarden onderling verbonden moeten zijn voor een deugdelijk moreel gebouw. Daarbij worden onze gedragsnormen afgeleid van waarden zoals respect voor de vrijheid en de zelfbeschikking van anderen.

Vrijmetselaren werken aan zichzelf:

Vrijmetselaren werken aan zichzelf om hun gebouw stevig en betrouwbaar te maken. Zij symboliseren dit met de zinnebeeldige bouw van de Tempel van Salomon. Vrijmetselaren toetsen hun uitgangspunten met elkaar aan de uitgangspunten van eeuwenoude levenswaarheden. Deze waarden zijn universeel, ze zijn bij iedere samenleving terug te vinden. Daarom is de vrijmetselarij een wereldomspannende broederschap.

 Voorne-Putten/Rozenburg

De loge in Brielle ligt centraal voor de bewoners van Voorne-Putten/Rozenburg. Wij zijn goed bereikbaar. We zitten in een monumenten-pand in de Nieuwstraat, een waardig en knus onderkomen. Parkeergelegenheid is er op vrijdagavond voldoende in de buurt.

Onze toegangscriteria zijn: man, volwassen, serieus geïnteresseerd, zonder strafblad en van goede naam.

Bij de voorlichting gaan we hier verder op in. We laten ook onze huisvesting, met bijeenkomst-ruimte en Tempel, zien in de rondleiding.

De Loge L' AuroreDe Loge L' Aurore

Minimaliseren

De Loge L'Aurore

Na het vorige hoofdstuk van het hoofdmenu, waar een en ander over de Vrijmetselarij in het algemeen werd toegelicht, wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de meer specifiek aspecten van de Loge L' Aurore:

  • iets over het ontstaan van de Loge L'  Aurore
  • kenmerken van de Loge L' Aurore
  • Wanneer de Logebijeenkomsten zijn,
  • Wie er lid zijn van de Loge L' Aurore
  • Wat de kosten zoal zijn bij de Loge L' Aurore
  • Hoe je lid  kan worden bij de Loge L' Aurore
  • Hoe het bestuur is van de Loge L'  Aurore

U kunt al die onderwerpen vinden door de "submenu's" aan te klikken.