Minimaliseren

Organisatie van de Vrijmetselarij in Nederland

Alle Loges, die onder de "Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden" vallen, zijn zelfstandige verenigingen die in de lokale Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.

Al die Loges zijn erkend door het Hoofdbestuur der Orde en zijn daarmee zogezegd "regulier". Dit wil zeggen dat zij internationaal erkend zijn en dat daardoor hun leden andere reguliere loges waar ook in de wereld kunnen bezoeken.

Om regulier te zijn moet aan verschillende wezenlijke zaken voldaan worden, zoals het geloven in een hogere macht (bijv. de Opperbouwmeester des Heelals), het volgen van de ritualen , het hebben van verschillende graden (zoals leerling, gezel en meester Vrijmetselaar), etc..

Het Nederlandse hoofdbestuur der Orde kent verder vele coördinerende en representatieve taken voor de Vrijmetselarij in Nederland, maar ook in het buitenland. Het beleidsvormende orgaan is het jaarlijkse Groot-Oosten. Op deze jaarlijkse vergadering komen vertegenwoordigers van alle erkende loges van de Nederlandse Orde bijeen om het beleid van het Hoofdbestuur van het komende jaar goed te keuren. Daarnaast worden ook het uitgevoerde beleid van het afgelopen jaar (incl. de financiën) besproken en goedgekeurd en nieuwe bestuursleden gekozen.