Minimaliseren

Van wanneer dateert de Vrijmetselarij in Nederland?De Tempel van Salomo.

In ons land kwam in 1734 in Den Haag de eerste Nederlandse Vrijmetselaarsloge bijeen. In 1756 verenigden een tiental loges zich tot wat sinds de Franse tijd "Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden" heet. De orde heeft een uitsluitend nationaal karakter en is volledig autonoom, evenals de nationale organisaties in andere landen.

Er bestaat dus geen internationaal overkoepelend sturend orgaan. Wel zijn er enkele basis afspraken zoals: "Iedere Loge in de wereld en iedere vrijmetselaar moet een vorm van bovennatuurlijk (gods)-beginsel erkennen".

Dit wordt veelal symbolisch omschreven als de "Opperbouwmeester des Heelals".

Hiernaast een prentje van een maquette van de Tempel van Salomon: een belangrijk symbool in de Vrijmetselarij.