Minimaliseren

Waarom kunnen alleen mannen lid worden?

Het lidmaatschap van de 'Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden' staat alleen open voor mannen vanaf 21 jaar. Dat is in feite traditioneel bepaald: destijds kenden de ambachtelijke loges alleen mannelijke arbeiders en de symbolische loges hebben die lijn door de eeuwen heen doorgetrokken.

Veel Vrijmetselaren zijn van mening dat als vrouwen tot de 'arbeid' worden toegelaten er iets van de specifieke sfeer in de loge verloren zal gaan. Door toetreding van vrouwen tot de Orde zou er wat van de openheid naar elkaar verloren kunnen gaan en zou stereotiep 'mannelijk' gedrag versterkt kunnen worden. Dat is niet als discriminerend ten opzichte van de vrouw bedoeld. Van een kandidaat-lid wordt verwacht dat zijn partner vooraf met zijn toetreding instemt.

Sinds enkele jaren is er ook een "Orde van Vrijmetselarij voor Vrouwen Nederland" Loge de Waterspiegel te Gouda(website: www.VmVnl.nl; info@vmvnl.nl). Zij gebruiken dezelfde ritualen en symbolen (met kleine afwijkingen uiteraard) als de Orde van Vrijmetselaren in Nederland. Hierin zijn ze in Nederland uniek. De "loge de Waterspiegel" in Gouda is voorlopig nog de enige. De zusters van deze loge zijn zeer ambitieus en hopen uit te kunnen groeien tot een echte Orde. In het buitenland is men daarin veel verder. De loge l'Aurore steunt de plannen en hoopt ooit een vrouwelijke loge in ons logegebouw gehuisvest te krijgen. 

Er zijn voor vrouwen meerdere vergelijkbare andere organisaties. Zij kunnen terecht bij de gemengde Orde "Le Droit Humain" of de alleen voor vrouwen openstaande Orde "Vita Feminea Textura". Deze laatste Orde wordt ook wel de Orde van de "Weefsters" genoemd. Beide Ordes hebben in hun manier van werken veel overeenkomst met de masculiene Vrijmetselarij, maar de sfeer is, zoals te verwachten, wel verschillend. De adressen van de 'vergelijkbare organisaties' kunt u vinden via het hoofdmenu: "Contact" en "Adressen" en dan naar: "Vergelijkbare Ordes".

Bij diverse gelegenheden wordt de vrouw of partner bij het logeleven betrokken. In hoeverre zij in zijn ontwikkeling als Vrijmetselaar kan delen, zal geheel van hem en haar afhangen.