Minimaliseren

Het is steeds weer zeer lastig om in enkele woorden uit te leggen wat de Vrijmetselarij nu zo  bijzonder maakt.klopt en u zal worden open gedaan

Hier wil ik proberen enkele "kenmerkende" beschrijvingen met u te delen wat hopelijk op een andere wijze meer inzicht geeft in wat de vrijmetselarij bijzonder maakt.

 

De foto is van de klopper op de deur naar de tempel (werkplaats): Klopt en gij zult worden opengedaan. 

  • De inleiding van het boek van Max de Haan (Een punt van vereniging, Vrijmetselarij als mensenwerk) beschreef het volgende: het boek wil laten zien dat vrijmetselarij niet noodzakelijkerwijs een godsdienstige denkrichting is die een god als opperwezen aanneemt of verwerpt, en ook niet vanzelfsprekend een humanistische inslag heeft. Voor personen van allerlei overtuigingen en gezindten biedt ze de mogelijkheid om met behoud van eigen mening en inzichten met elkaar in contact te komen en van gedachten te wisselen, in de hoop daardoor betere mensen te kunnen worden in een betere samenleving. Door het uit hun onderlinge broederschap gewonnen vertrouwen en respect proberen ze inzicht te verkrijgen in wereld, mens en leven die zij van oudsher zien als een te voltooien bouwwerk, waaraan zij met elkaar willen bouwen.   
 
  • Iedere vrijmetselaar ziet zichzelf als het ware als een ruwe steen waaraan hij zelf moet werken om er een mooie gladde en zuivere kubieke steen van te maken opdat deze t.z.t. naadloos ingevoegd kan worden in de 'Tempel der mensheid'. Op zich weinig hoogdravend: bedoeld wordt dat hij zichzelf beter moet leren kennen en moet verbeteren naar een volmaakter mens dat zo beter in staat is de maatschappij te verbeteren.
  • Iedere vrijmetselaar wordt geacht weg te nemen wat verdeelt en te versterken wat verbindt.
  • Over godsdienst en politiek wordt in de loge niet gesproken. Eventuele uitleg kan wel zolang het maar niet neerkomt op "zieltjes winnen". In de loges zijn broeders met als achtergrond alle grote religies maar ook politieke partijen. Het is steeds weer verfrissend zo de ander te kunnen aanhoren.  
  • Door u aan te horen bij een bouwstuk (een voordracht) kreeg ik de gelegenheid om u en mijzelf beter te leren kennen.

Voor een interessante toelichting over de vrijmetselarij zie het volgende YouTube filmpje door de voorlichter van de Orde van Vrijmetselaren: https://www.youtube.com/watch?v=7aAYddqVvbM