Zo ervaren zij de Vrijmetselarij

Minimaliseren

ps1

kn1...Ton

Vrijmetselarij, hoe beleef en ervaar ik die?

Dinsdagavond, avond van verwachting, gevoel van spanning. Op weg naar de broederschap, gevoel van vreugde. Binnenkomen, blijde gezichten, warmte, herkenning. Opgaan naar de Open Loge = afspiegeling van de oneindigheid. Schemer of duisternis, verwijzing naar de kosmische ruimte in al zijn majesteit. Soms ritueel geconfronteerd worden met de uiterste duisternis die zich in de mensenziel kan verschuilen, (allusief verborgen aan de grenzen van het Heelal), ook al heeft men Het Licht gezien. Een vertrouwd ritueel, gebouwd op wijsheid, kracht en schoonheid, elk gesymboliseerd/verlicht door een enkele kaarsvlam.

Muziek die gevoeligheid voor het ritueel verhoogt, soms plechtig gedragen, soms geënt op het rituele moment. Turbulente gevoelens. Een nieuwe broeder ingewijd, tastende op weg naar het moment dat het Licht het hem toestaat Het tot het zijne te maken.

Schouder aan schouder staan als een keten waarin een nieuwe broeder zijn plaats heeft gevonden, wetende dat deze keten aansluit bij de keten van vrije en aangenomen metselaren die de wereld omspant. Een broedermaal tijdens hetwelke de verse band in warmte wordt geconsolideerd.
Voldaan huiswaarts gaan en thuis nog even nagenieten.

Vrijmetselarij voelt in mij kortom als een veilig warm nest, vol met spiegels naar eigen gedrag en zijn.

ps1

kn1...Hans

De loge ervaar ik bij het binnengaan als een tijdloze ruimte.
Van deze werkplaats kunnen de muren wegvallen
zodat ik de ruimte ervaar als onbegrensd, de aarde overstijgend.
Passende muziek kan mij verheffen en het gevoel geven
te zweven in die onbegrensde ruimte, het heelal . . .
Alles is goed. Iedereen is goed. Harmonie alom.

Ik zie kaarsen, die de werkplaats verlichten.
De kaars, een eenvoudig ding.
Maar wàt een model, een voorbeeld,
wàt een symbolische kracht.
Hij schenkt licht aan de ruimte, en offert zichzelf daarbij helemaal.

Zulke gevoelens en overwegingen hebben mij de beoefening
van de vrijmetselarij doen zien als een universele religie.
Wereldomspannend. Die alle godsdiensten overstijgt.

ps1

kn1...Wolter

Waarom ik lid ben van de Vrijmetselarij is dat ik daar in een mannengezelschap verkeer waar gesproken kan worden over zaken, die met anderen niet aan de orde komen.
Het nut voor mij is dat ik van mijn medeleden iets kan leren waaraan ik tot dan voorbij ben gegaan. Dat ‘iets’ heeft dan te maken met kwaliteit van mijn leven.
Die kwaliteit bestaat - m.i - niet uit materiële zaken, doch uit innerlijke waarden.
Zoals de zin en de waarde van mijn leven.
Hoewel ik ook lidmaat van een kerkgenootschap ben, heb ik behoefte me te oriënteren op andere opvattingen, zodat ik tolerant met anderen kan omgaan.
Vrijmetselarij is geen godsdienstige sekte, het is spiritueel leven.
Spiritueel wil zeggen dat ik los van enige kerkelijke binding mijn gedachten kan laten gaan over immateriële zaken, en er naar leven.
Ik hoop daarmee beter mens te worden; nìèt een beter mens.
Het betekent niet dat daardoor een heilige wordt geboren, maar wel dat ik tracht in het dagelijks leven te staan met het besef een taak te hebben te vervullen tegenover mijn medemens, wie dat ook moge zijn.
Zo werk ik mee aan het proberen een andere wereld te scheppen.
Het lijkt voor jou - lezer van deze site - een onmogelijke opgave. Het zal dan ook niet een direct resultaat hebben, wellicht zal mijn streven voor mij nimmer zichtbaar worden.
Toch, als een ieder spiritueel zou willen leven, dan zou de samenleving toleranter worden. Dan zou fundamentalisme van welke aard ook niet meer aan de orde zijn, wat een zegen voor het leven op deze aarde zou zijn. Het lijkt idealistisch en toch zijn het mannen die met beide benen stevig op de grond staan.

In deze tijd kan worden gesteld dat er een verandering aan het komen is: er wordt meer en meer gezocht naar het immateriële. Veel groepen zijn daarmee bezig, zo blijkt. Vrijmetselarij is er één van, wel één van de oudste, als 250-jarige.

Waarom? Omdat deze methode mannen heeft geïnspireerd op hoge en lage posities in ons land en daarbuiten mee te helpen om het beter menszijn te doen ontstaan in de wereld.

Daarom!

ps1

kn1...Martijn

Ik voel mij soms een jongleur. En daarmee bedoel ik niet dat ik graag een schijnwerper op me gericht heb, maar dat ik vaak het gevoel heb dat ik met een aantal dingen tegelijk bezig moet zijn. Op dit moment voelt het alsof ik vijf ballen in de lucht moet houden.
Iedere bal staat voor iets waar ik aandacht aan wil geven, waar ik aan wil werken, wat mij bezighoudt. Een daarvan is mijn gezin met mijn pasgeboren dochter, een ander de