ANBI-informatie

Minimaliseren

Naam: Vereniging Le Préjugé Vaincu
RSINnr.: 002692892
Inschrijving K.v.K.: 40650230

Contactgegevens:
Rijkmanstraat 10
7411 GB Deventer 0570-711099
Beheerder: Gep Grondel 06 - 54 94 84 12

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit 7 leden.
Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester bestaat het bestuur uit vier overige leden

Voorzitter: P. van der Steuijt
Secretaris: P. Nijhuis
Penningmeester: H. Severs

De doelstelling: De loge heeft ten doel de beoefening van de vrijmetselarij.

Beleidsplan
Het bestuur heeft een beleidsplan opgesteld: Beleidsplan

Financiëel jaarverslag
Een financiële verantwoording: Financiëel jaarverslag

Wij zijn met ingang van 1 januari 2008 door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)